V maturitních testech byla chyba, komise upravila hodnocení

Praha – Centrum pro státní maturity (Cermat) chybovalo v zadání maturitního testu z češtiny, jedna otázka nenabízela žádnou správnou odpověď. Všichni žáci tedy podle rozhodnutí hodnotící komise za úlohu dostanou bod. V testech z matematiky a cizích jazyků nenašla komise závady, výsledky testů dostanou žáci nejpozději ve čtvrtek, kdy také startují ústní zkoušky. Cermat rovněž zveřejnil správné odpovědi k testům.

Chybu obsahoval text: „Nemohl jsem tomu ani uvěřit. Seděl tam, na rohu ulice Na Můstku, obklopen skupinou dívek v krátkých sukních, neustále se chichotajících, které mu visely na rtech. Pán tvorstva, nejvýznamnější ze všech. Abyste se z něj, děvčata, nezbláznily, pomyslil jsem si.“

Úkolem žáků bylo odhalit případnou chybu v psaní přímé řeči, velkých písmen, v psaní mě/mně nebo ve shodě podmětu s přísudkem. Zadání počítalo se správnou odpovědí v poslední nabízené možnosti, protože text by měl znít „abyste se z něj, děvčata, nezbláznila.“

Jednotlivá vydání Pravidel českého pravopisu se ale podle Cermatu neshodují ve vymezení shody přísudku s podmětem podle smyslu, a to při užití 5. pádu. „A také na základě stanoviska Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR dospěla validační komise k závěru, že je nutné považovat obě uvedené možnosti (“abyste se z něj, děvčata, nezbláznily„ i “abyste se z něj, děvčata, nezbláznila„) za správné, a tedy je třeba konstatovat, že výchozí text neobsahuje žádnou chybu,“ uvedla instituce.

  • Testy připravují pro Cermat odborníci na daný předmět, zejména učitelé. Výtky, které se objevily po dopsání a zveřejnění testu z češtiny, se přitom týkaly spíš složení testů. Spolek EDUin i někteří studenti na internetu poukazovali na to, že pro řešení některých úloh byly potřeba znalosti spíš z dějepisu než z českého jazyka.