Martince čeká kvůli Bradáčové kázeňské řízení

Praha - Bývalý šéf protikorupční policie Tomáš Martinec postupoval nestandardně, když vrchní žalobkyni Lence Bradáčové řekl informace z trestního řízení jejího manžela. Martince proto čeká kázeňské řízení. Vyplývá to ze závěrů vnitřní kontroly na protikorupční policii (ÚOKFK), které představil policejní prezident Martin Červíček. Bradáčová vzala závěry kontroly na vědomí, stejně se vyjádřil i Martinec. Bývalý šéf protikorupční policie ale zároveň znovu popřel, že by na žalobkyni vytvářel kauzu: „Nebyla vyráběna žádná kauza. Neprodával jsem nikomu žádné informace.“

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: František Vlček

„Závěry šetření vnitřní kontroly konstatovaly, že došlo k nestandardnímu postupu ze strany ředitele ÚOKFK tím, že byla zveřejněna informace z trestního řízení paní vrchní státní zástupkyni,“ uvedl na brífinku Červíček s tím, že trestný čin ale spáchaný nebyl: „Z toho důvodu jsem včerejšího dne předal závěry šetření příslušnému funkcionáři s personální kázeňskou pravomocí k dalšímu kázeňskému řízení.“ Šetření podle Červíčka rovněž potvrdilo, že došlo i k úniku informací z trestního řízení do médií: „Do současné doby se nepodařilo zjistit konkrétní osobu, která únik způsobila.“

Politici považují zahájení kárného řízení vůči Martincovi za adekvátní; na jednu stranu je třeba případ dořešit, na druhou stranu politici chválí, že Martinec není souzen unáhleně. „Je dobře, že ta vnitřní kontrola postupuje takhle obezřetně,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, který ale zároveň předpokládá, že vyšetřování bude dále pokračovat. V podobném duchu se vyjádřil i stínový ministr vnitra Jeroným Tejc (ČSSD), který navíc připomněl, že Martinec už v současné době nemá na chod útvaru žádný vliv. „Je evidentní, že nebylo zjištěno, že by došlo k trestnému činu,“ komentoval současný postup policie Tejc.

Marek Benda:

„Policie má fungovat jako orgán, který staví zločince před soud, ne jako orgán, který používá veřejné mínění k tomu, aby byli lidé očerňováni.“


Specializované policejní útvary by se měly zaměřit jen na nejzávažnější kauzy

Policejní prezident rovněž uvedl, že se v poslední době několikrát setkal i s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem: „Zkonstatovali jsme, že spolupráce mezi policií a státním zastupitelstvím probíhá bez závažnějších problémů. Všechny případy, na kterých spolupracujeme, jsou v tuto chvíli realizované a nedochází k žádnému zamezení účelu nebo významu trestního řízení.“

Bývalý ředitel ÚOKFK Tomáš Martinec: „Závěr odboru vnitřní kontroly respektuji, podrobněji se k tomu vyjádřím v rámci kázeňského řízení.“


Červíček na brífinku spolu se svým náměstkem Václavem Kučerou představil i plán interních legislativních změn, které policie dlouhodobě připravuje. Podle Kučery se například zpřesní, kdy bude muset policie vykonávat veškeré úkony pod dozorem státního zástupce. Změnit se má také vyšetřování některých daňových trestných činů nebo spolupráce s finančně analytickým útvarem ministerstva financí. Má také vzniknout informační centrum, ze kterého by neměly unikat informace.

„Zcela nepochybně také chceme, aby se na útvarech typu ÚOKFK nebo ÚOOZ šetřilo pokud možno méně kauz, ale ty nejzávažnější. O zbytek se postará policie,“ řekl Červíček. Na to, že je protikorupční útvar zavalen velikým množstvím kauz, a nemá tak čas pořádně vyšetřovat ty velké, upozorňovala v dubnu i Bradáčová: „Jeho personální možnosti ani odborné kapacity nestačí na to, aby velké kauzy byly prověřovány a vyšetřovány skutečně týmově.“

Video Martince čeká kázeňské řízení
video

Martince čeká kázeňské řízení

Martince čeká kázeňské řízení

z16, 16.5.2013

Brífink k závěrům vnitřní kontroly na protikorupční policii

Rozhovor s Markem Bendou a Jeronýmem Tejcem

O prověření postupů protikorupční policie požádala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Na konci března uvedla, že na ni útvar připravoval kauzu. Chtěl ji prý poškodit informacemi o prověřování a možném trestním stíhání jejího manžela Tomáše Hájka, s nímž už ale státní zástupkyně tři roky nežije.

Policisté podle Bradáčové také zpracovávali desítky případů bez dozoru žalobců, šlo například o kauzy kolem solárních elektráren. Ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec to odmítl, kvůli sporu ale rezignoval. Jako hlavní důvod označil medializaci, která podle jeho slov dehonestovala práci jeho útvaru, který odvádí špičkovou práci, i jeho osoby. Uchazeči o Martincův post se mohou hlásit do 20. května, nový ředitel by měl nastoupit v polovině června. S Martincem Červíček počítá jako s náměstkem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Pokud by kázeňské řízení zjistilo, že se dopustil prohřešku, mohl by na určitou dobu přijít o část platu nebo o hodnost plukovníka. V krajním případě by od policie musel odejít.