Vojáky čekají velké změny v platech

Praha - Vláda Petra Nečase (ODS) dnes schválila novelu zákona o vojácích z povolání. Platy vojáků by tak nově měly být více svázány se zastávanou funkcí a tu zase s vojenskou hodností. Stávající úprava je víc jak dvacet let stará a potřebám armády už nevyhovuje. Novela má přispět k udržení kvalitních vojáků v ozbrojených silách a současně být dostatečně motivační pro získávání nových rekrutů. Pokud normu schválí parlament, bude platit od příštího roku.

Ministr obrany Vlastimil Picek tvrdí, že zákon přinese spravedlivější systém odměňování vojáků. „Plat bude spojen s hodností. U specialistů, jako jsou piloti, lékaři, jsou benefity. Do popředí dáváme některé profese, které jsou nedostatkové,“ uvedl Picek.

Podle ministerstva by se měly čisté platy osmi desetin vojáků po zavedení nového systému zvýšit či zůstat na současné úrovni. „Naší primární snahou při přípravě této, pro ozbrojené síly klíčové právní normy, bylo co nejvíce podpořit motivaci vojáků k dosahování co nejlepších výsledků ve výkonu služby, což následně povede k jejich kariérnímu růstu spojenému s vyšším služebním platem,“ vysvětlil Picek. Dodal, že platy poklesnou především v hodnostním sboru generálů.

Tabulky ministerstva obrany přitom ukazují, že v armádě by měl za nových podmínek být vždy jen jeden armádní generál, čtyři generálporučíci, deset generálmajorů a 13 brigádních generálů.

Výše základní složky platu má podle materiálů pro dnešní jednání vlády odpovídat „nejnáročnějším požadovaným druhům služby, ale i k požadavkům na manažerské či velitelské schopnosti a na obecné riziko výkonu vojenského povolání“ a zvyšována by měla být v závislosti na pracovních výsledcích. Platové třídy mají být označovány vojenskými hodnostmi. Při kariérním postupu by tak vojákům měly s vyšší hodností logicky a předpověditelně přibývat i peníze.

Podle náčelníka generálního štábu Petra Pavla zajistí novela armádě po mnoha letech větší konkurenceschopnost a atraktivitu na trhu práce, ale také vojákům přinese, ve spojení se zavedením kariérního řádu, potřebnou jistotu, stabilitu, řád a jasnou perspektivu. „Po vstupu zákona v platnost budou vojáci jasně na několik let dopředu vědět, co je čeká, jak se může vyvíjet jejich kariéra, jaká konkrétní a měřitelná kritéria musí naplnit pro růst v hodnostech a funkcích,“ vysvětlil generál. Vojáci podle něj budou jasně vědět, jaké jsou mezníky nebo „přestupné stanice“ v jejich profesní kariéře a zároveň budou schopni vyhodnotit, kdy nastane optimální hranice pro odchod ze služby.

Stávající úprava vojenských platů vychází ze zákona přijatého už v roce 1992, který po více než dvaceti letech a profesionalizaci armády nevyhovuje. Nový návrh přitom nemá vyžadovat zvýšené finanční nároky na rozpočet. Jedním z důvodů je plánované snižování počtu zaměstnanců ministerstva obrany. V roce 2014 by mělo být občanských zaměstnanců 7 063 a vojáků z povolání 21 994. V porovnání s rokem 2012 je to snížení celkem o 2 677, což představuje úsporu prostředků na platy ve výši 800 milionů korun. Ta má být využita pro financování nového platového systému.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády