Vojenská pojišťovna čelí trestnímu oznámení kvůli náboru klientů

Praha - Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli náboru klientů do Vojenské zdravotní pojišťovny. Kontroloři podezírají pojišťovnu, že mohla inkasovat neoprávněně desítky milionů korun. Už dřív ji obviňovali někteří lidé, že se stali jejími klienty, aniž by cokoli podepsali. Za nábor pojištěnců navíc podle ministerstva dostal přes sto milionů člověk, který má trvalé bydliště hlášené na radnici. Pojišťovna se ale proti zprávě ministerstva ohradila. Jde podle ní o hrubou dezinterpretaci a naprostou fabulaci výsledků veřejnoprávní kontroly. Zvažuje proto právní kroky na svoji obranu.

„Na základě zjištění vyplývajících z kontroly, která probíhala od 25. října 2012 do 12. dubna 2013, a na základě podezření ze spáchání trestného činu podalo ministerstvo trestní oznámení na neznámého pachatele Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze,“ uvedla mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Petr Nosek, náměstek ministra: „Ministerstvo zdravotnictví bude požadovat, aby pojišťovna předložila v zákonné lhůtě nápravná opatření. Předpokládal bych, že na to bude reagovat i správní rada ve smyslu personální změny na postu ředitele VoZP.“


Podezřelé náborové akce měly probíhat v letech 2011 a 2012. „Podle zjištění kontroly mohlo docházet k vyplácení značného množství prostředků, v řádu desítek milionů korun, za neobvyklých okolností. Ministerstvo má pochybnosti, zda v tomto případě nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách, a proto se s žádostí o prověření této skutečnosti obrátilo také na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ dodala mluvčí.

Podle mediálního manažera pojišťovny Richarda Medka se ale zjištění komentovaná v protokolu týkala převážně témat, která podle platné metodiky nejsou předmětem finanční kontroly: „Platby dodavatelům uhrazené z provozního fondu, nikoli z fondů zdravotního pojištění, nepředstavují čerpání ani vynakládání veřejných prostředků.“

Vojenská zdravotní pojišťovnaRichard Medek, mediální manažer pojišťovny: „VoZP trvá na tom, že z výsledků kontroly nevyplynuly žádné závažné nedostatky v její činnosti. Informace, byť zkreslené, považuje za závažné porušení mlčenlivosti a do jisté míry zneužití pravomoci úřední osoby. Minimálně v tomto smyslu zváží další postupy své právní obrany.“


Ministerstvo financí má u VoZP zkontrolovat účetnictví

Jeden ze subjektů, který zajišťoval nábor nových pojištěnců, měl například trvalé bydliště na Úřadu městské části Prahy 2. „Byla to osoba, která neměla standardní trvalé bydliště, navíc v té době neměla ani platné živnostenské oprávnění. To vzbuzuje veliké pochybnosti,“ řekl ve Studiu ČT24 náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek. Náborář přitom za své služby od VoZP inkasoval více než 100 milionů korun, a to bez předchozího výběrového řízení. Další podezření se podle Plívové vztahují k postupům při samotném náboru klientů: „Z dokumentace evidující stížnosti pojištěnců vyplývá, že mohlo docházet k použití nekalých praktik a porušování etického kodexu pojišťovny. Také počty přijatých klientů vykazují jisté anomálie a mohou vzbuzovat podezření o manipulaci s daty.“

Ministerstvo zdravotnictví kvůli desítkám odhalených pochybení také požádalo ministerstvo financí o prošetření možných nesrovnalostí v účetnictví, a to prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Ze zjištění kontrolní skupiny vyplývá, že některé platby mohly být poukázány ve prospěch jiných účtů, než byly uvedeny ve smlouvě.

Video Ministerstvo podalo trestní oznámení na VoZP
video

Ministerstvo podalo trestní oznámení na VoZP