Pravoslavný patriarcha uctil v Praze památku Cyrila a Metoděje

Praha - V České republice je na čtyřdenní návštěvě u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje nejvyšší autorita pravoslavné církve konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, Konstantinopolský patriarcha se v Praze setká s kardinály Dominikem Dukou a Miloslavem Vlkem. Jeho program dnes začal symbolicky chvalořečením, při němž vzdal úctu oběma světcům, kteří přinesli křesťanství na české území. „Chvalořečení znamená liturgické uctění památky těchto světců,“ uvedl historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR. Patriarcha vyslovil přání, aby apoštolové Slovanů ochraňovali český národ v současných těžkých dobách.

Bartoloměj proslul svými intenzivními kontakty s katolickou církví. „Dnešní směřování a ideologie ekumenického patriarchátu je ekumenismus, všeobjímajícnost, otevřenost všem a pod vlivem tohoto ducha se snažíme rozvíjet vztahy s církví římskokatolickou, samozřejmě udržujeme oficiální dialog i s dalšími křesťanskými vyznáními,“ řekl při své české návštěvě patriarcha Bartoloměj, který zdůraznil velice dobré vztahy s Vatikánem.

Krom dobrých vztahů s katolíky je pro Bartoloměje typická i podpora ekologických hnutí. „Je to člověk, který má velmi silný ekumenický charakter, setkal se také několikrát s římským papežem,“ řekl Šebek, který poukázal i na patriarchovo ekologické zaměření. „Právě ten ekologický apel a křesťanská zodpovědnost za zemi, která nám byla svěřena, ho velmi spojuje se současným papežem Františkem, který i svým jménem dal najevo větší akcent na přírodovědná a ekologická témata,“ dodal historik.

Patriarcha Bartoloměj přijede do Česka potřetí. Poprvé přijel v roce 1998, kdy se setkal s tehdejším prezidentem Václavem Havlem a v Šumperku vysvětil pravoslavný kostel. O rok později se zúčastnil mezinárodní konference Fórum 2000.


Video Pravoslavný patriarcha uctil v Praze památku Cyrila a Metoděje
video

Pravoslavný patriarcha uctil v Praze památku Cyrila a Metoděje

Pravoslavný patriarcha uctil v Praze památku Cyrila a Metoděje

Rozhovor s religionistou Ivanem Štampachem

Patriarcha dnes navštívil nejvýznamnější pravoslavný chrám kostel sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, poté poobědval s kardinálem a nejvyšším zástupcem české římskokatolické církve Dominikem Dukou.

Podle pražského arcibiskupa jde o historický okamžik. Bartoloměj před obědem s kardinálem Dukou připomněl, že věrozvěsty vyslal na misi jeho dávný předchůdce. Přišli na žádost knížete Rostislava. „Veškeré bohatství, které Konstantinopol má, nechová pro sebe. V minulosti i v současnosti ho nabízí k dobru celého lidstva,“ zdůraznil patriarcha. Konstantinopol neboli Cařihrad nyní nese jméno Istanbul.

„Je to opravdu historický okamžik, kdy v jubilejním roce příchodu svatých Cyrila a Metoděje přichází patriarcha z města, odkud k nám byli vysláni,“ uvedl Duka. Bartoloměj je podle něj symbolem církve, která se zrodila na Východě. Z tamního bohatství vyrostla celá křesťanská civilizace, dodal kardinál.

Setká se též se šéfem Ekumenické rady církví Joelem Rumlem. Pohovoří též se šéfem Senátu Milanem Štěchem a řeckými a tureckými diplomaty. Dnes večer odcestuje patriarcha do Brna, v sobotu povede v bohoslužbu v Mikulčicích na Hodonínsku, kde se o víkendu konají velké cyrilometodějské oslavy s kulturním programem.

František s patriarchou BartolomějemLidé vyznávající pravoslaví se příjezdu svého nejvyššího představitele na oslavy dočkali, papež František, nejvyšší zástupce římskokatolické církve, i přes pozvání na červenec nedorazí. „Papež František je Jezuita a právě Velehrad je jezuitské centrum, proto si myslím, že kdyby papež více cestoval, určitě by přijel,“ myslí si Šebek.


V čele pravoslavné církve jako konstantinopolský patriarcha stojí od listopadu 1991. Bartoloměj letos v březnu v tureckém deníku Hürriyet připustil možnost opětovného sjednocení s katolíky. Obě církve se rozdělily při velkém schizmatu v roce 1054. K pravoslavné církvi se po světě hlásí nejvíc křesťanů po církvi římskokatolické - až 300 milionů. „Já si myslím, že diskuze o sloučení církví je v současné době bezpředmětná,“ uvedl Šebek s tím, že patriarchovy kroky ke smíření obou církví jsou významné.

„Obě strany si sjednocení přejí, pravoslavní se nechtějí ale stát katolíky východního obřadu. Pravoslavní by si přáli sjednocení na bázi rovnosti,“ uvedl religionista Ivan Štampach s tím, že takové řešení zase není přijatelné pro římskokatolickou církev. „Hledání vzájemného uznání a spolupráce bude pokračovat, opravdové sjednocení ale nevidím jako perspektivní,“ dodal religionista.

Jako konstantinopolský patriarcha sídlící v Istanbulu má v poslední době Bartoloměj problém se sílícím islamismem, při příležitosti oslav 560. výročí pádu Konstantinopole na něj podle informací vatikánské tiskové agentury džihádisté připravovali atentát.

Metropolita Kryštof
Metropolita Kryštof

Patriarcha přijel v době, kdy chybí hlava českého pravoslaví

Bartoloměj do Česka přicestuje v době, kdy pravoslavné církvi chybí pražský arcibiskup a metropolita českých zemí a Slovenska. Metropolita Kryštof na své funkce rezignoval poté, co se objevilo podezření, že porušil mnišský slib, protože televize Nova odvysílala reportáž o jeho údajných milenkách, s nimiž má prý děti. Metropolita obvinění odmítá a je podle serveru Christnet ochoten podstoupit rodičovské testy DNA.

„Návštěva patriarchy měla v době, kdy se připravovala, upevnit pozici metropolity Kryštofa,“ myslí si Šebek. Církev, ke které se hlásí 21 tisíc věřících, teď dočasně vede olomoucko-brněnský arcibiskup Simeon, volba nového arcibiskupa totiž minulý týden skončila bez výsledku, žádný ze tří kandidátů nedostal potřebnou většinu. Na pozici pražského arcibiskupa kandidovali Michail Dandár, který slouží v jurisdikci ruské pravoslavné církve v Německu, Marek Krupica, který je mimo jiné duchovním správcem v Litoměřicích a přednáší pravoslavnou teologii, a slovenský mnich Ján Kupec působící na území takzvané mnišské republiky Svatá hora Athos v Řecku.

Pravoslavná církev
Pravoslavná církev

K pravoslavné církvi se v České republice při předloňském sčítání lidu přihlásilo 20 500 věřících. Sama církev uvádí, že se k ní hlásí zhruba 100 000 Čechů a Slováků a mezi pravoslavné podle ní patří zhruba 180 000 cizinců, kteří v obou zemích žijí nebo pracují. Celosvětově se k pravoslaví hlásí nejvíce křesťanů po církvi římskokatolické. Podle odhadů je to 225 až 300 milionů lidí, jde zejména o obyvatele Řecka, Ruska a dalších slovanských zemí.