Iniciativy vyzývají ČSSD, ať nespolupracuje s komunisty

Praha - Iniciativy spojené v platformě Bez komunistů.cz se už podruhé obrátily na sociální demokracii kvůli spolupráci s komunisty. Strana podle nich porušuje tzv. Bohumínské usnesení, které spolupráci s KSČM zakazuje. ČSSD to odmítla.

Na první výzvu prý iniciativy nedostaly od vedení ČSSD žádnou odpověď, nyní dopis převzal místopředseda Martin Starec. Aktivisté v něm připomínají sociálním demokratům, že porušují tzv. Bohumínské usnesení. „Vyzýváme vás, upusťte od spolupráce s KSČM. Jak na úrovni krajů, tak v celostátním měřítku. Nevpouštějte je do vedení státu za žádných okolností,“ praví se ve výzvě.

Starec ale odmítl, že by jeho strana usnesení překračovala. „Bohumínské usnesení, tak jak bylo přijato, tak je celou dobu sociální demokracií dodržováno a nemám vůbec pocit, že by bylo jakkoliv překračováno,“ sdělil.

Bohumínské usnesení přijala sociální demokracie pod vedením Miloše Zemana na svém severomoravském sjezdu v roce 1995. ČSSD si v něm zakázala spolupráci s politickými stranami, které považovala za extremistické. Vedle komunistů se stopka týkala i Sládkových republikánů nebo moravských nacionalistů. ČSSD usnesení nezrušila ani na letošním sjezdu v Ostravě.


Předávání dopisu se ve středu zúčastnilo asi dvacet lidí, kteří sociálním demokratům přinesli i košťata – aby jimi komunisty vymetli. Nebezpečí spolupráce s KSČM podle mluvčího iniciativ Petra Marka spočívá hlavně v tom, že komunistická strana je nereformovaná, rigidní a jejím cílem je likvidace demokracie.

Po podzimních krajských volbách vládne v devíti krajích koalice ČSSD a KSČM, na Vysočině pak ČSSD utvořila menšinovou vládu s podporou komunistů, na Zlínsku vládne trojkoalice zmíněných stran spolu se Zemanovci.