Chirurg Pomahač dostal v Olomouci svůj první čestný doktorát

Olomouc - Celosvětově uznávaný plastický chirurg Bohdan Pomahač převzal v Olomouci čestný doktorát Univerzity Palackého. Udělení vědecké hodnosti v prostorách Arcibiskupského paláce přihlíželo 26 rektorů tuzemských i zahraničních univerzit. Pro Pomahače je to první čestný doktorát, který dostal. Univerzita mu ho udělila za významný přínos k rozvoji metod plastické chirurgie v oblasti obličejových rekonstrukcí. Jako jeden z prvních chirurgů na světě provedl úspěšnou celkovou transplantaci obličeje.

„Čestný doktorát dostává jako úspěšný absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a především také za to, že šíří dobré jméno olomoucké alma mater po celém světě. Myslím si, že si to určitě zaslouží. Naši studenti v jeho případě mohou vidět vzor pro svou další práci, uplatnění v životě a v medicíně,“ řekl děkan lékařské fakulty Milan Kolář. Rektor univerzity Lubor Mašláň vyzdvihl také to, že Pomahač svou prací dává naději lidem a umožňuje jim žít plnohodnotný život.

Pomahač: Je to první doktorát, vždy bude něčím jedinečným a neopakovatelným

„Je to úžasná pocta, velice si toho vážím. Je velmi příjemné se vrátit za takových téměř ovací. Je to první doktorát, vždy bude něčím jedinečným a neopakovatelným,“ reagoval Pomahač. Podotkl, že olomoucká univerzita mu v jeho životě dala základy pracovní morálky, disciplíny a organizace, které mu slouží dodnes. Z profesorů pro něj nejvíce znamenal patolog Jaroslav Dušek, tehdejší proděkan fakulty, který již nežije. „Byl to člověk, který měl nesmírný přehled. V šedesátých letech cestoval a zvažoval, zda zůstat v Kanadě, nebo se vrátit do Československa. Velmi mě podpořil v tom, že je třeba hledat, zkoušet a podívat se ven,“ uvedl Pomahač pro Žurnál Online. Kvůli Duškovi dokonce zvažoval dráhu patologa. „Ale chirurgie mě vždycky táhla a nakonec to ani on tím svým směrem nezdolal,“ dodal s úsměvem.

Nejvyšší poctu udělila Univerzita Palackého svému absolventovi při příležitosti oslav 440. výročí svého založení. I z toho důvodu se do Olomouce sjeli v těchto dnech rektoři tuzemských i světových univerzit.

Slavnostní promoce Bohdana Pomahače
Zdroj: Žurnál Univerzity Palackého
Autor: Pavel Konečný

Bohdan Pomahač absolvoval v roce 1996 obor všeobecné lékařství. Poté nastoupil na Brigham and Women's Hospital Boston, kde působil nejprve v laboratoři zabývající se genovým transferem do kožních buněk a později přešel na chirurgickou kliniku.

Od roku 2004 zaměřuje svůj výzkumný zájem na problematiku obličejové transplantace. V roce 2007 se stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a vedoucím týmu se specializací na transplantace obličeje. V současnosti se věnuje problematice transplantací horních a dolních končetin a zvažuje rozšíření programu na další těžce nahraditelné nebo dosud nenahraditelné orgány, jako průdušnice či břišní stěny.