Dobrovolní hasiči. Fenomén pomoci „celou duší a celým tělem“

Praha – Ve sborech dobrovolných hasičů v Česku působí na 350 tisíc lidí, což je víc než počet obyvatel Ostravy. Při letošních povodních jich potom zasahovalo a pomáhalo dvacet tisíc; tuzemský fenomén se stopadesátiletou historií tak znovu našel své uplatnění. Podle Jaroslava Salivara z hasičské centrály však podpoře dobrovolných hasičů chybí jasný koncept a především finanční prostředky, které by zajišťovaly jejich techniku.

Na rakouském trůně seděl teprve krátce František Josef I., když v Česku (i v celé střední Evropě) vznikl historicky první sbor dobrovolných hasičů – v roce 1850 ho v Zákupech na Českolipsku vytvořili tamní němečtí obyvatelé. Ryze český sbor potom o čtrnáct let později založili obyvatelé Velvar. Dnes patří sbory dobrovolných hasičů mezi největší volnočasové organizace v České republice, svou silou a dosahem jsou srovnatelné s někdejším rozmachem Sokola a podle náměstka z dobrovolnické centrály Jaroslava Salivara představují fenomén svého druhu.

„My si to vysvětlujeme obrovskou tradicí, je to tradice pomoci bližnímu svému,“ soudí Salivar. „Tato pomoc je jistá míra uspokojení dobrovolných hasičů i splnění dětského snu, ale nejen to. Sdružení dobrovolných hasičů je celoživotní koníček, je celoživotní vztah, celoživotní přístup ke svým spoluobčanům.“

Dobrovolní hasiči Česka: 353 tisíc lidí po ruce starostům

Členy sdružení dobrovolných hasičů je dnes v Česku víc než 353 tisíc lidí (včetně 49 tisíc dětí a mladých do osmnácti let); dobrovolní hasiči za svou práci z logiky věci nedostávají plat, jejich technickou podporu potom zajišťují města a celý sbor podléhá starostovi.

Při boji s velkou vodou se jich v tomto týdnu vydalo do terénu dvacet tisíc. „V řadě obcí není jiná organizace, která by byla starostovi ku pomoci, ať se děje cokoli,“ podotýká Salivar a široké nasazení sborů vysvětluje rozdrobeností české samosprávy – v Česku existuje přes šest tisíc obcí a zdaleka ne všechny mají standardní hasičský sbor.

 • Hasiči při povodních v Hřensku
  Hasiči při povodních v Hřensku autor: Radek Petrášek, zdroj: ČTK
 • Dobrovolní hasiči při povodních 2013 u přehrady Les Království
  Dobrovolní hasiči při povodních 2013 u přehrady Les Království autor: Filip Taneček, zdroj: ČTK

Hasičské desatero:

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Státu chybí koncepce, říkají dobrovolní hasiči

Podle vedení Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska je ale v posledních letech státní podpora nedostatečná a především nekoncepční. „Vždy po velkých povodních, požárech, uragánech si všichni vzpomínají na to, že mají dobrovolné hasiče, ale je třeba říct, že koncept nám stále chybí,“ podotýká Salivar s tím, že zatímco v letech 2008 a 2009 směřovalo do obecních rozpočtů na vybavení dobrovolných hasičů 500 milionů korun, v současnosti jich je deset. „Za poslední čtyři roky ministerstvo vnitra pro dobrovolné hasiče udělalo velmi málo, téměř se mi chce říct nic.“

Vedle finanční podpory by hasiči ocenili i zaměstnanecké úlevy a vstřícnější přístup zaměstnavatelů. „Když dnes dobrovolný hasič v důsledku toho, že byl týden ve vodě, dostane angínu, tak nejen, že v karenční době nedostane vůbec nic, ale ještě mu jeho zaměstnavatel pohrozí prstem,“ dodává Salivar. „Dobrovolní hasiči za svou činnost nic nechtějí, ale domníváme se, že by zaměstnavatelé měli být motivování vycházet jim vstříc.“

Video Rozhovor s Jaroslavem Salivarem
video

Rozhovor s Jaroslavem Salivarem