Zatopený dům? Co nejde umýt, vyhoďte

Praha - Dát do pořádku dům po velké vodě není jednoduché. Experti doporučují následující zásady: co nejde umýt - vyhodit, zbytek vysušit a vydezinfikovat. Objekt by měl vidět i statik. Podrobný návod na sanaci po povodních, který vydalo ministerstvo zdravotnictví, je ke stažení zde.

Odčerpání vody

Podle expertů je v některých případech dobré do sklepů vlévat čistou vodu, která se smíchá s nánosy bahna, a to celé znovu odčerpat. Odstraňte všechny nečistoty, nánosy bahna, zeminy, zničené předměty a zařízení. V okolí objektů zajistěte trvalé a důsledné odvodňování (vyčištění kalů, odpadů, dešťovodů). Nezapomeňte ani na kontrolu komínů.

Likvidace kontaminovaných věcí

Z místnosti vyneste veškerý poškozený nábytek, koberce a další předměty. Postupujte od horních pater směrem dolů. Vždy při práci používejte osobní ochranné pomůcky včetně gumových rukavic a nepromokavých bot. Zabezpečte odvoz poškozených výrobků a jejich likvidaci.

U elektrických zařízení, kde by neodborný zásah mohl ohrozit uživatele či obsluhu, je nutné, aby opravu provedla servisní služba nebo výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné všechny části výrobku včetně skrytých prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. Pokud tato zařízení či výrobky přicházejí do přímého styku s potravinami a po provedené sanitaci vykazují viditelné změny (popraskání, poškrábání, odloupání povrchových vrstev, zrezivění apod.) nebo zapáchají, nelze je pro styk s potravinami použít. Totéž platí i pro keramické výrobky, plastové tenkostěnné obaly a plastové kanystry.

Výrobky, které jsou nasákavé, se očistí nejlépe tlakovou vodou, omyjí se roztoky detergentů, a dezinfikují (např. Savem), opláchnou pitnou vodou a osuší. Lze použít i fyzikální postup dezinfekce (var po dobu 10 minut, horký suchý vzduch v troubě při teplotě 160 ºC po dobu 60 minut a podobně).

Vysoušení a elektroinstalace

Vysoušejte zdivo pomocí přístrojů, ale vždy za přístupu čerstvého vzduchu. „Ve většině případů má smysl odstranit omítku, protože ta brání vysoušení toho zdiva,“ radí stavební technik Radim Mařík z Asociace inspektorů nemovitostí.

Lidé, kteří používají elektrická čerpadla a vysoušeče, musí zkontrolovat stav elektroinstalace, případně si zajistit externí zdroj. Čerpadla mohou pracovat i na benzinový pohon. V takovém případě je ale nutné prostor intenzivně větrat.

Odstranění plísní

Plíseň nikdy neodstraňujte za sucha před aplikací přípravku, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Při veškerých pracích po záplavách je nutné mít hygienické pomůcky, například gumové rukavice a holínky.

Sanace studní

Povodně zasáhly v zatopených vesnicích i stovky studní. Ministerstvo zdravotnictví varovalo, aby lidé z kontaminovaných studní vodu nepili a nevařili z ní. Studně musí nejdřív vyčistit. Odborníci pak odeberou vzorky vody pro kontrolu nezávadnosti. Do té doby by lidé měli pít vodu balenou.

Provádějte očistu a dezinfekci studní za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny. Mechanicky očistěte vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot. Otevřete studnu a úplně vyčerpejte vodu.

Zjistěte, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.

Video Při úklidu po povodních je nutné dodržovat hlavní zásady
video

Při úklidu po povodních je nutné dodržovat hlavní zásady

Při úklidu po povodních je nutné dodržovat hlavní zásady

UD 09.06.2013

Jak vyčistit studnu?

Následně omyjte vnitřní stěny studny roztokem chlornanu sodného (např. zředěným Savem). Opláchněte stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpejte. Odstraňte stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměňte za nový, případně za starý, důkladně propraný. Nechte studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujte v čerpání až do vymizení zákalu.

Nakonec proveďte konečnou dezinfekci vody. K tomu je vždy potřeba znát aspoň přibližně objem vody ve studni. Přípravek nalijte opatrně do studny a krátkým zapnutím čerpadla či jiným způsobem promíchejte. Nechte působit alespoň 8 hodin, je vhodné po 2 až 3 hodinách nasát dezinfikovanou vodu také do potrubí, kterým se voda ze studny čerpá do domu nebo na zahradu.