ČSSD: Maturita z matematiky ano, nejdřív ale změňme její výuku

Praha – Matematika by mohla být třetím povinným předmětem státních maturit ještě před rokem 2020. Po veřejném slyšení v Senátu, které se státním maturitám věnovalo, to uvedl stínový ministr školství za ČSSD Marcel Chládek. Podle něj je ale nejdříve nutné plošně změnit způsob výuky matematiky, a to už od základních škol.

V současnosti jsou povinné dva předměty, kromě češtiny si u druhého předmětu studenti volí mezi matematikou a cizím jazykem. V budoucnu by prý měly být povinný jazyk i matematika, podle nedávného vyjádření ministra školství Petra Fialy by studenti maturovali ze tří předmětů od roku 2020. Výjimkou by mohla být jen gymnázia, která vyučují matematiku více hodin než ostatní typy škol. Proto by je povinné zkoušky z tohoto předmětu mohly čekat už v roce 2017.

Podle dnešního vyjádření Fialova stínového protějška Chládka by se mohlo k povinné matematice přikročit i dříve, nejprve je ale potřeba změnit pozici tohoto předmětu v celém českém školství.

„Pokud chceme zavést matematiku jako povinný předmět u státní maturity, a já jsem jednoznačně pro, tak musíme změnit i způsob výuky již od základní školy,“ uvedl Chládek. Zároveň upozornil, že „ne všichni umí matematiku dobře učit.“ Podle něj je tak potřeba zlepšit dovednosti kantorů při výuce jednoho z nejméně oblíbených předmětů a začít už při přípravě budoucích učitelů na vysokých školách.

Státním maturitám může předcházet státní pretest

Sociální demokracie zároveň navrhla, aby měly maturity tři úrovně, jinou pro gymnázia, střední odborné školy a učiliště. Určitou úroveň znalostí, které by měl mít každý maturant bez výjimky, by pak zajišťovaly připouštěcí testy.

„I ministerstvo školství chce mít záruku, že když má někdo maturitu, má ze všech škol stejné základní dovednosti,“ podotkl v této souvislosti Chládek. „Pokud chceme toto, řešením může být přístupový test, který si ať už absolvent gymnázia, odborné školy nebo učiliště s maturitou složí a na základě absolvování testu bude připuštěn k maturitní zkoušce,“ navrhl Chládek. Podoba maturity by se pak odvíjela od typu a zaměření školy. Státní maturity byly zavedeny právě kvůli sjednocení úrovně znalostí.

Video Brífink Marcela Chládka (ČSSD)
video

Brífink Marcela Chládka (ČSSD)