Srazils mě? Ukaž občanku! Aneb poslanci uzákoňují režim na sjezdovkách

Praha - Nepředjíždíte na sjezdovce správně nebo upadnete a neopustíte ihned místo nehody? Porušujete zákon. Tak nějak by se dal ve zkratce popsat návrh zákona o bezpečném pohybu na horách, který nyní dostali na stůl poslanci. Skupina zákonodárců v čele s Rudolfem Chladem (TOP 09) se rozhodla pro opravdu detailní popis toho, jak se chovat na sjezdovce, a pokud uspějí, už příští lyžařská sezona by se mohla nést v úplně jiných pořádcích.

Smyslem zmíněného zákona je donutit zejména lyžaře, snowboardisty a jezdce na horských kolech mladších 15 let, aby povinně nosili helmu. Tato úprava, která není v Evropě nijak neobvyklá, má své opodstatnění: minimalizovat těžké úrazy a smrtelná zranění na svahu ochranou hlavy. Podle poslance Chlada by se norma projednala během této červnové schůze a platit by začala od roku 2014.

Zákonodárci ale chtějí zajít ještě dál a kromě povinných helem řeší navržený text také stanovení normativního chování lyžařů, snowboardistů a jiných osob na sjezdovkách. Poslanci vzali věc skutečně z gruntu a zabývají se například i „správným“ pádem na svahu. Odvolávají se přitom na obecná pravidla. „Takový popis je v Evropě běžný. Použila se stanoviska mezinárodní lyžařské federace. Například Itálie je daleko tvrdší,“ řekl k tomu pro portál ČT24 Rudolf Chlad. „Je třeba tato pravidla jasně stanovit a přispět tím k větší bezpečnosti na horách,“ zní motto všech poslanců v důvodové zprávě k zákonu.

Lyžování na českých horách
Zdroj: ČTK
Autor: Radek Petrášek

Celkově má norma 6 paragrafů, zde jsou ty nejzajímavější:

§ 4 (1): „Osoba pohybující se po lyžařské trati je povinna se neustále chovat tak, aby neohrožovala nebo nepoškozovala jinou osobu.“

Podle původního poslaneckého návrhu se ten, kdo poruší povinnosti uvedené v tomto zákoně, dopustil přestupku a mohl by dostat blokovou pokutu až 10 tisíc korun. S nadsázkou by se dalo říci, že by podél sjezdovek mohli stát „traťoví policisté“ a při jízdě „šusem“ by vás dole čekal bloček. Vláda tuto úpravu ale shodila ze stolu a návrh, který bude nyní sněmovna projednávat, pokuty neobsahuje.

§4 (2): „Rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem a zkušenostem, terénním, sněhovým a klimatickým podmínkám, viditelnosti, hustotě provozu, tedy celkové situaci na trati, aby měla možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku.“

Vyskytla se díra na trhu – vývojáři se mohou pustit do aplikace „moje sjezdovka“.

§4 (5): „Osoba, která chce vjet na lyžařskou trať nebo se chce po zastavení na trati opět rozjet, se musí pohledem ve směru nahoru i dolů ujistit, že tak může učinit, aniž by tím ohrozila sebe nebo jinou osobu.“

Tady si právníci smlsnou. Kolega na trati musí reagovat i na nenadálou překážku. A vy se musíte pořádně rozhlédnout – poslanci zřejmě zjistili, že se lidé nedostatečně dívají. Kdo je tedy v případě srážky těsně po rozjezdu viníkem?

§4 (6): „Osoba, která upadne, musí místo pádu co nejrychleji opustit.“

Zlomenina nezlomenina, zákon tady nedává na výběr. Opusťte urychleně místo pádu, posuňte se třeba jen o metr vedle, a tam vyčkejte příjezdu horské služby.

§4 (9): „Dojde-li na lyžařské trati ke zranění, je každý povinen poskytnout podle svých schopností první pomoc a kontaktovat nejbližší stanici Horské služby v oblasti její místní působnosti.“

Noste s sebou na lyže mapu znázorňující hranice místní působnosti jednotlivých horských služeb. Pro jistotu.

§4 (10): „V případě srážky na lyžařské trati jsou všechny osoby na ní zúčastněné povinny prokázat si na požádání navzájem svou totožnost.“

Slušnost především. Požádejte kolegu, který je s vámi zaklíněn, o prokázání jeho totožnosti. Ledy povolí.

I když jsou výše zmíněná ustanovení pro běžného lyžaře či snowboardistu úsměvná, poslanec Rudolf Chlad dodává, že se sám v praxi Horské služby často setkával s tím, že neměla podle čeho srážky na lyžařských tratích rozhodnout. Nová úprava by tak měla poškozeným pomoci lépe se domáhat svých práv včetně například náhrady škody nebo léčebných výloh. Svou roli tu podle něj hraje také vývoj těchto sportů. „Před deseti lety bych takový zákon nepředkládal,“ říká Chlad. „Ale rychlost na lyžařské trati se už dnes blíží té na silnici. Lidé si musí uvědomit odpovědnost za to, že někoho srazí v 60kilometrové rychlosti,“ dodává.