Studentům slevy na jízdné zůstanou, vláda je rušit nebude

Praha - Vláda zamítla návrh ministerstva dopravy na zrušení slev pro studentské jízdné a další cenová zvýhodnění nařízená státem. Ukončit nařizování těchto slev a zároveň i finančních kompenzací pro dopravce chtělo k 1. červnu ministerstvo dopravy. Resort ale návrh předkládal v rozporu s ministerstvy financí, školství a průmyslu.

Slevy chtělo ministerstvo dopravy nadále přiznávat pouze tělesně postiženým a jejich doprovodu. Dalším ministerstvům ale na návrhu vadila mimo jiné skutečnost, že na zrušení slev, které nyní částečně suplují sociální politiku státu, nenavazuje návrh, kterým by se sociálně slabým rodinám kompenzoval růst nákladů spojených s jízdným. Takovýmto přístupem by podle ministerstva financí byly diskriminovány děti z obcí, ve kterých nejsou školy. Ministerstvo požadovalo i přehodnocení návrhu na zrušení slev pro rodiče navštěvující tělesně postižené děti v ústavech, které tvoří z hlediska objemu ostatních slev minimální položku.

Ministerstvo školství návrhu vytýkalo růst nákladů pro školy, které žáky posílají na praxe do firem jejich potenciálních zaměstnavatelů. Pokud se tyto firmy nacházejí mimo obec, ve které je škola, platí jízdné vzdělávací instituce. Opatření by tak v některých případech mohlo komplikovat snahy škol o rozšíření systému zajišťování praktického vyučování žáků na další pracoviště zaměstnavatelů.

Zrušením slev chtěl dopravní resort ve druhé polovině letošního roku ušetřit 95 milionů korun a dalších 210 milionů napřesrok. Výše peněz, které ministerstvo železničním a autobusovým dopravcům kvůli žákovským a studentským slevám kompenzuje, se rok od roku zvyšuje. Zatímco v roce 2011 to bylo 214 milionů korun, o rok později o deset procent víc. Největší meziroční nárůst o polovinu úřad zaznamenal v železniční dopravě v souvislosti s příchodem soukromých dopravců na trať mezi Prahou a Ostravou a zrušení dotací na část vlaků Českých drah jedoucích na stejné trase. Letos by podle odhadů ministerstva výše kompenzací vzrostla na 260 milionů, pokud by systém slev v současné podobě pokračoval.

Ministerstvo navíc způsob výpočtu kompenzací pro dopravce kritizuje. Částka se totiž vypočítává z takzvaného obyčejného jízdného, za které ale ve skutečnosti jezdí jen minimum lidí, protože dopravci nabízí celou řadu komerčních slev. Podle resortu by základem pro výši slevy měla být cena obvyklá, a nikoliv obyčejné jízdné.

Video Brífink po zasedání vlády v demisi
video

Brífink po zasedání vlády v demisi