Potratová pilulka dorazila do Česka

Praha - Státní úřad pro kontrolu léčiv zaregistroval v Česku potratovou pilulku, známou také pod názvem RU-486. Pilulka bude dostupná od podzimu za zhruba čtyři tisíce korun. Podávat ji ale budou moci jenom gynekologové a porodníci v nemocnicích. 

Podle prezidenta České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimíra Dvořáka je takové omezení zbytečné. „Pilulka je určena k ukončení časných stadií těhotenství. Na rozdíl od naprosté většiny ostatních zemí, kde je pilulka k dispozici, umožňuje legislativa podání nebo předpis pilulky pouze lůžkovým zařízením, čemuž absentuje jakýkoli medicínský důvod,“ domnívá se Dvořák.

Ředitel SÚKL Pavel Březovský potvrdil, že přípravky Mispregnol a Mifegyne budou vydávány personálu zdravotnického zařízení na základě žádanky a pacientka si je nebude moci vyzvednout v lékárně. Za hlavní přínos registrace považuje to, že je jasně vymezen výdej a použití v rámci lůžkového zdravotnického zařízení. „Můžeme tak značně omezit zneužívání, které se doposud nabízelo prostřednictvím nelegálních, zejména internetových nabídek,“ shrnul.

Dvořák řekl, že podání přípravku pod dohledem lékaře je běžné i ve světě, ale ČR je podle něj asi jediná, kde to musí být v lůžkovém zařízení. Soudí, že je to vliv lobby, možná to také je částečný ústupek aktivistům, kteří jsou proti legalizaci potratu za pomoci pilulky. „Nechci o tom spekulovat, ale rozhodně to nebylo doporučení odborné společnosti,“ uvedl Dvořák. 

Přípravek označovaný také jako RU-486 byl objeven v laboratořích francouzské firmy Roussel Uclaf v roce 1980. Klinické testy začaly o dva roky později, legálně se užívá od roku 1988.


Pilulka má ale i řady odpůrců. Petici Hnutí pro život proti potratové pilulce podepsalo přes 70 000 lidí. „Jsme rozhořčeni, že byly pilulky v Česku registrovány. Ta pilulka tak, jak je to dnes upraveno, prodlouží ženě utrpení,“ uvedla Zdeňka Rybová z Hnutí pro život.

Zpřístupnění pilulky Dvořák vítá, nemyslí si ale, že by to byla šetrnější forma potratu. „Spíše je to o preferencích ženy, která z dostupných metod se jí zdá přijatelnější. Určitě je dobrý krok, že pilulka bude dostupná, protože pokud je ukončení těhotenství v ČR legální, tak není důvod zamezit některému konkrétnímu způsobu,“ řekl. Dvořák soudí, že o pilulku nebude výraznější zájem, v ordinaci se mu zatím nikdy nestalo, že by se žena na ni ptala. Pilulka také nemusí být vhodná pro každou ženu. 

Za ukončení těhotenství na žádost ženy, pokud k tomu není medicínský důvod, žena platí. Pilulku je možné podat nejpozději do 49 dní po prvním dni poslední menstruace. Žena nejprve dostane dávku, která embryo usmrtí, po zhruba třech dnech dostane další, která ho vypudí z těla. Lékaře musí navštívit pak ještě potřetí kvůli kontrole. Na potrat může jít žena z vlastní vůle do dvanáctého týdne, do 24. týdne pak už jen z vážných zdravotních důvodů. 

Video Potrat bez chirurgie
video

Potrat bez chirurgie