Smrt v síťovém lůžku: Důstojnost má být i pro nemocné

Brno - Lidská důstojnost je pro všechny osoby stejná, bez ohledu na zdraví nebo jejich společenský status, soudí Nejvyšší soud (NS). Matce postižené dívky, která zemřela v síťovém lůžku, tak přiznal novou šanci na omluvu od Psychiatrické léčebny Bohnice. Případem se musí znovu zabývat Městský soud v Praze.

Lidská důstojnost je podle soudu pro všechny osoby stejná - bez ohledu na jejich společenský status. „Rozsah lidské důstojnosti nelze snižovat ani podle druhu onemocnění, zvlášť ve vztahu k mentálně postižené osobě, která sama nemá možnosti se účinně těmto útokům bránit,“ stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Lubomírem Ptáčkem.

Městský soud v Praze proto už nemůže vycházet z předpokladu, že hranice lidské důstojnosti osob s vážnou duševní chorobou je vymezena jinak než u zdravých lidí. Podobný výklad není přípustný, zdůraznil Nejvyšší soud.

Detail rozhodnutí si můžete přečíst zde.

O nemocnou ženu se prvních 25 let jejího života starali rodiče. Do bohnické léčebny ji umístili až poté, co ji už nedokázali sami zvládnout. V posledních dnech před smrtí v roce 2006 prý trávila většinu času v síťovém lůžku, protože podle personálu ohrožovala sebe i okolí. V lůžku také zemřela, když pozřela vlastní výkaly a zadusila se.

Matka podala žalobu, v níž tvrdila, že léčebna jednak v osudný den zanedbala dohled, jednak dlouhodobě nadužívala omezovací prostředky, konkrétně síťové lůžko. Zásah do lidské důstojnosti dcery spatřovala matka také v jejím ostříhání do hola a dlouhé fixaci na mobilní toaletě.

Městský soud v Praze v roce 2010 nepřiznal matce omluvu za snížení lidské důstojnosti dcery a nepřiměřené a ponižující omezování její osobní svobody. Zdůraznil, že smyslem péče nebylo pacientku vyléčit, ale zklidnit a že s péčí o nebezpečné pacienty jsou zákonitě spjata různá omezení. Matka sama předtím souhlasila s tím, že zdravotníci v případě nutnosti umístí dceru do síťového lůžka.

Péče lege artis

Zároveň ale Městský soud stanovil, že se léčebna musí omluvit za to, že dcera v důsledku nedostatečného dohledu zdravotníků zemřela. Vrchní soud v Praze ovšem jako odvolací instance rozsudek změnil a žalobu zcela zamítl. Vycházel přitom z názoru, že péče o pacientku byla adekvátní, takzvaně lege artis, a žádné pochybení se neprokázalo.

Městský soud v Praze bude nyní případ řešit znovu. Všechny zásahy do osobnostních práv musí zkoumat jak jednotlivě, tak ve vzájemných souvislostech. Je přitom vázán právním názorem Nejvyššího soudu.

Používání síťových a klecových lůžek v Česku kritizovala v minulosti mezinárodní organizace Amnesty International i britská spisovatelka Joanne Rowlingová. Oba typy lůžek jsou ohrazené sítěmi, klecová mají síť i shora. Vláda zakázala od ledna 2007 jejich používání v ústavech sociální péče. Praxi v psychiatrických léčebnách reguluje metodika ministerstva zdravotnictví.