Učňů se nedostává a dostávat nebude. Potřebují podporu a prestiž, volá ČSSD

Praha - Za 15 let bude oproti dnešku Česká republika ztrácet zhruba 300 tisíc řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků. Sociální demokraté ústy stínového ministra školství Marcela Chládka představili ideu vytipovat klíčové učňovské obory, zavést mistrovské zkoušky a do odborného vzdělávání více zapojit firmy. Opatření mají zvýšit prestiž oborů. Chládek má zároveň za to, že bude nutné diferencovat státní maturitu pro gymnázia, odborné školy a učiliště.

„Nám od tohoto roku každý rok bude ubývat deset, 20, postupně až 40 tisíc absolventů škol kvůli demografickému vývoji,“ varoval viceprezident hospodářské komory Zdeněk Somr, podle kterého pak nebudou moci firmy přijímat nové zakázky a reagovat na oživení trhu po recesi.

Chládek zareagoval souborem návrhů, jak situaci řešit v oblasti školství. Stát by měl na základě odborných analýz vytipovat klíčová odvětví, v kterých najdou mladí lidé v příštích letech uplatnění. Podle senátora třeba v zemědělství chybí mladá kvalifikovaná síla, zatímco jiné školy každý rok vyprodukují 30 sekretářek, které pak míří na úřad práce.

Tempo v rukou firem

Výuka by ale měla kráčet ruku v ruce s požadavky firem, které by měly se školami úzce spolupracovat při odborném výcviku. „My už asi deset let upozorňujeme, že je absolventů málo a za druhé mají nedostatečnou kvalifikaci hlavně v té praktické části,“ vyslovil se viceprezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory Pavel Roman. Pro podniky připravující učně jsou prý ale nutná opatření například ve formě daňových úlev.

Marcel ChládekMarcel Chládek o potřebě diferencované maturity: „Musí být jeden typ maturity pro všeobecně vzdělávací školu, kde bude důraz na všeobecně vzdělávací předměty, jeden typ pro odborné školy, kde bude větší důraz na odborné předměty a učební obory, z nichž některé můžou zůstat s maturitou, některé už budou končit pouze absolutoriem a poté bude nastupovat mistrovská zkouška.“


Mladí lidé po vyučení by pak po dvou až třech letech praxe měli mít možnost absolvovat mistrovské zkoušky, které by odpovídaly jakési obdobě státních maturit. „Dovedu si představit, že absolvent mistrovské zkoušky může dělat mistra, může vést firmu a může se zároveň přihlásit na vysokou školu bakalářského stupně,“ popsal Chládek. Takzvaná polytechnická výchova by podle něj měla být zavedena už od mateřských škol, již tady se podle Chládka tvoří „vztah k manuální zručnosti, odborným předmětům a budoucí kariéře.“ Na základních školách by se pak znovu měly vyučovat takzvané dílny.

Video Marcel Chládek k podpoře učňovského a odborného školství
video

Marcel Chládek k podpoře učňovského a odborného školství