Nový občanský zákoník ruší úplné zbavení svéprávnosti

Praha – Přes 26 lidí tisíc lidí v Česku bylo úplně zbaveno svéprávnosti a tedy možnosti o sobě rozhodovat. Jejich postavení by se však mělo od nového roku výrazně zlepšit. Nový občanský zákoník totiž úplné zbavení svéprávnosti nadobro ruší. Soudy budou nově muset v každém případu určit, do jaké míry má být člověk ve svém rozhodování omezen a proč. Většina západních zemí své opatrovnické systémy reformovala už v minulosti. Například v Německu nesvéprávnost neexistuje už od roku 1990.

Marcela s Milanem tvoří pár, které zbavení svéprávnosti výrazně omezuje. Žijí spolu už roky a chtěli by se vzít. Jenže Marcela je zbavená svéprávnosti úplně a Milan zčásti. Omezená práva jim brání nejen v uzavírání smluv nebo výběru větších částek. Koupené prstýnky si tak zatím můžou vyměňovat jenom symbolicky.

„Chceme jako ostatní lidi mít stejnou možnost. Chceme svatbu, ale nemůžeme se vzít, protože Marcela je nesvéprávná,“ říká Milan. Do změn, které mají přijít s novým rokem, proto vkládají velké naděje. Soud bude muset po Novém roce jejich případ nejprve znovu přezkoumat a alespoň část práv jim zřejmě vrátit.

Zatím v pořádku

Úplně novou možnost otevře nový zákoník i pro ty, kteří jsou sice zatím v pořádku, ale vědí, že za pár let už nebudou. Příkladem je zjištění, že trpí vážnou nemocí, která je o duševní zdraví brzy připraví. Nově by mohli většinu vlastních záležitostí rozhodnout předem sami. „Například, že si nepřejí, aby byli vystěhováni ze svého domku na předměstí někam do paneláku. Nebo mají možnost určit si, koho by chtěli za opatrovníka,“ říká právník a hlavní autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš.

Zákoník má navíc lépe ohlídat, aby opatrovníci nezneužívali moci, kterou nad životem nemocného člověka mají. Podle ředitele Asociace občanských poraden Stanislava Skalického zákoník přechází z pečovatelského modelu na model podpory. „Poměrně precizně formuluje povinnost opatrovníka respektovat přání člověka pod opatrovnictvím,“ domnívá se Maroš Matiaško z Ligy lidských práv.

A ten, kdo potřebuje při rozhodování kvůli duševní poruše pomoct, ačkoliv nemá omezenou svéprávnost, bude moct od ledna uzavřít smlouvu o nápomoci. Osoba, které nemocný věří, se pak před soudem zaváže, že mu bude shánět informace a pomáhat s rozhodováním.

Podle posledních dostupných údajů z roku 2011 je v Česku úplně zbaveno svéprávnosti, tedy způsobilosti k právním úkonům, přes 26 tisíc lidí; dalších skoro 6 tisíc lidí je na svých právech omezeno. Práva člověka by měly soudy nově omezovat maximálně na tři roky. Pokud by měla omezená svéprávnost trvat dál, bude muset soud případ vždy znovu přezkoumat.


Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

Reportáž Terezy Kručinské

28.07.

Občanský zákoník mění pravidla svéprávnosti