Zeman se zatím pohybuje v mezích ústavy, tvrdí Rychetský

Brno – Prezident Miloš Zeman zatím svým jednáním nevybočil z ústavního rámce. Tvrdí to předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, jehož prezident navrhl pro další desetileté období. Kritika prezidenta je podle něj jen projevem politického střetávání. Rychetský ale zároveň kritizoval okolnosti změny ústavy, která umožnila přímou volbu prezidenta. Byla podle něj ukvapená, chyběla hlubší revize ústavy a diskuse v akademických kruzích.

Zeman pravidelně čelí kritice části politické scény, podle níž posouvá Česko k prezidentskému systému. Podle Rychetského se ale pohybuje v mantinelech vytyčených ústavou. 

  • Pavel Rychetský: „Zatím se vůbec nedá hovořit o tom, že by z ústavního rámce, který je u nás jednoznačný, jakýmkoliv způsobem vybočil. Zdůrazňuji slovo zatím, protože nechci předvídat budoucnost.“ 

Způsob, jakým se před první přímou volbou měnila ústava, považuje Rychetský za systémovou chybu. Navíc prý zvolená úprava nabourává českou, respektive československou tradici parlamentní demokracie, založenou ústavní listinou z roku 1920. „Myslím si, že takto hluboký zásah do této ústavní formy byl dost ukvapený,“ uvedl Rychetský. 

Rychetský se Zemanem spolupracuje při doplňování Ústavního soudu. Z jejich iniciativy se začal scházet neformální poradní sbor složený z vrcholných představitelů justice, s nimiž prezident konzultuje konkrétní jména kandidátů. V době, kdy na Hradě úřadoval Václav Klaus, nic podobného neexistovalo. 

Zpochybňování nezávislosti Ústavního soudu kvůli vazbě na Zemana se Rychetský neobává. Současný model výběru kandidátů za účasti představitelů justice je podle Rychetského korektnější, důstojnější a transparentnější, než kdyby hlava státu jen zveřejnila kandidáta, aniž by veřejnost věděla, odkud jméno vzešlo a kdo se k němu vyjádřil. Na druhou stranu Rychetský zdůrazňuje nutnost zachování odstupu mezi jednotlivými ústavními institucemi: „Ústavní soud se nemůže příliš 'kamarádit' s žádnou jinou ústavní institucí, prezidenta nevyjímaje,“ řekl Rychetský. 

Rychetský nejspíš neodslouží celé funkční období

Zeman navrhl Rychetského na další desetileté období, ten ale uvedl, že délka jeho funkčního období bude záviset především na jeho zdravotním stavu. Rychetský potvrdil, že z funkce odejde dříve. Při rozhodování zohlední jednak svou kondici a zdraví, ale také situaci Ústavního soudu jako instituce. Konkrétní datum nezmínil, dříve se hovořilo o konci roku 2017. „Od počátku jsem nepovažoval za pravděpodobné ani nepovažuji za pravděpodobné, že by mi můj stav umožnil absolvovat celý druhý desetiletý mandát,“ řekl Rychetský.