CERN chce s pomocí učitelů přilákat novou generaci vědců

Ženeva - Nejvýznamnější fyzikální centrum v Evropě, švýcarský CERN, slaví rok od svého největšího objevu. I díky českým detektorům odhalil chybějící střípek k pochopení vesmíru - takzvaný Higgsův boson. Tempo moderní vědy v CERNu pravidelně vstřebávají i běžní středoškolští učitelé. Centrum doufá, že právě jejich prostřednictvím by mohlo přilákat novou generaci vědců.

Čeští a slovenští fyzikáři v CERNu pronikají do podstaty vesmíru. „Potkala jsem špičkovou vědu. Je to nadšení, které musím přenést dál na studenty a na kolegy,“ popsala svoje dojmy učitelka Střední průmyslové školy Sokolská v Brně Věra Vacková. 

Největší urychlovač na světě je zavrtaný zhruba 80 metrů pod zemí. Nyní prochází první celkovou generálkou od roku 2008, kdy kvůli špatnému elektrickému kontaktu jedna jeho část explodovala. Od té doby pracoval na poloviční výkon, ale i tak je nejsilnější na světě.

Celý systém musí být podchlazený na -271°C, což je nižší teplota než v nejstudenějších místech vesmíru. V trubkách pak proti sobě létají protony urychlené na rychlost blízkou rychlosti světla. Srážky těchto nepatrných částic hmoty jsou pro fyziky kukátkem do podstaty vesmíru.

Video Učitelé pronikají v CERNu do podstaty vesmíru
video

Učitelé pronikají v CERNu do podstaty vesmíru