Češi neumí používat pravidlo zipu. Pomohou nové značky?

Praha – Pravidlo zipu je v české legislativě ukotveno od roku 2000. Přesto ho čeští řidiči většinou nedodržují. Buď neví, jak na to, nebo tak činí schválně. Přitom při správném používání zipu by ubylo kolon. V budoucnu by se proto na dálnici D1 mohly objevit elektronické proměnné značky, které řidiče upozorní na nebezpečí a správně ho nasměrují.

Neznalost řidičů začíná možná už v autoškolách – učebnice se střídavému řazení věnují jen na půl stránce. Sami instruktoři navíc přiznávají, že se všemi aspekty řízení se žáci během výcviku stejně setkat nemohou. „Určitě nejde z toho, co je v zákoně, si vyzkoušet úplně všechno,“ uvedl předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný.

České vysoké učení technické (ČVUT) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chtějí více tlačit na řidiče, aby metodu správně používali. Především na dálnici D1 by mělo – zvlášť v místech oprav – přibýt více značek a také nové světelné cedule, které by směrovaly v pruzích řidiče. „Měl by tam být systém proměnných dopravních značek, který by nedovolil rychlému vozidlu, aby jelo třeba devadesát a předjelo průběžný proud,“ vysvětluje vedoucí Ústavu dopravních systémů ČVUT Pavel Přibyl.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 12 - Jízda v jízdních pruzích, odstavec 5:

„Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.“


Rychlost upraví elektronické tabule nad nebo vedle silnice podle aktuálního provozu. V praxi to pak funguje následovně: na dálnici se před omezením vytvoří pětikilometrová kolona. Řidiči, kteří k ní dojíždějí, by se už deset kilometrů před tím dozvěděli, že musí snížit rychlost ze 130 na 110 a po dalších pěti kilometrech znovu na 100 kilometrů v hodině. Tím by se koloně mohli vyhnout. „Tento návrh v současné době projednáváme a více budeme vědět za čtrnáct dní,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Studenecký.

A jakých největších nešvarů se čeští řidiči dopouštějí? Předjíždějí bez blinkru, nebo blinkr dávají až na poslední chvíli. Neumí také jezdit v pruzích – levý pruh určený k předjíždění využívají k rychlé jízdě. V důsledku je pak vlevo zahuštěno a vpravo nejede nikdo. Oříškem je také jízda na vícepruhovém kruhovém objezdu, ale i přednost zprava.

Video Metoda zip tématem Událostí
video

Metoda zip tématem Událostí