Předškoláky v univerzitním kampusu potkáte i v Ostravě

Ostrava - Spolu se školáky dnes poprvé po prázdninách vyrazili také děti do školek. Těch je přitom v České republice nedostatek, což musí řešit nejen rodiče, ale také zaměstnavatelé. Vlastní školky tak v posledních letech zřizují i univerzity, k nimž dnes přibyla i Vysoká škola báňská - technická univerzita v Ostravě. Ta jako úplně první z univerzitních školek sídlí ve vlastní nové budově, zároveň ale přímo uprostřed univerzitního kampusu. „Jsem rád, že naše univerzita rozšiřuje nabídku služeb. Naši studenti a zaměstnanci mohou umístit své děti v univerzitní mateřské škole a v klidu se pak věnovat studiu, práci či výzkumu,“ říká rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Mateřskou školku, která je určená dětem jak zaměstnanců, tak i studentů, nechalo vedení školy postavit doslova pár metrů od studoven, laboratoří a výzkumných pracovišť. „Rádi bychom udrželi mladé lidi u vědy, proto jim nabízíme tuto službu,“ vysvětlil rektor ostravské univerzity Ivo Vondrák.

Zájem o školku, jejíž fungování je přizpůsobeno specifickým potřebám provozu na vysoké škole a nabízí tak třeba možnost vyzvedávat později než v běžných školkách, je velký nejen mezi zaměstnanci univerzity, ale i například mezi studentkami doktorandského studia.

Ostravská univerzitní školka
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Z hlediska zákona je podpora univerzitních mateřských škol stejná jako v případě soukromých mateřských škol. Mateřské školy při vysokých školách tak představují plnohodnotné předškolní zařízení, pro děti je připraven celodenní program, zajištěna strava a pitný režim. Ve většině univerzitních školek ale také rodiče musí platit školné, přestože se univerzity snaží své zaměstnance finančně zatěžovat co nejméně. Často je taky péče v univerzitních školkách financována z Evropských fondů, jako je tomu i v Ostravě. Specifické jsou pak podmínky pro přijetí dítěte do školky, rodiče většinou musí být zaměstnanci nebo studenty školy.

Druhou možností jsou dětské koutky při VŠ, které slouží pro krátkodobé hlídání na několik hodin. Cílem poskytování hlídacích služeb je pomoc studujícím rodičům. Typický koutek představuje vyhrazená místnost s hračkami, jídlo a pitný režim též musí dětem zajistit rodiče. Služby koutku bývají neplacené, o předškoláky pečují sami rodiče (hlídání dětí založené na vzájemné pomoci), nebo jsou chůvami v koutku dobrovolníci - převážně studentky, výjimečně škola zajišťuje odborný dozor.


Výstavbu budovy za více než deset milionů korun hradila škola ze svého rozpočtu. Škola se pro novostavbu rozhodla hlavně z praktických důvodů. „Požadavky na školky nejsou úplně jednoduché. Snažili jsme se najít prostor, který by byl zajímavý a zároveň měly děti i možnost hrát si na zahradě. Jedna z variant bylo využít přízemí kolejí, ale přiznám se, že i z bezpečnostních důvodů se mi to moc nelíbilo,“ podotkl Vondrák. Školka je připravena pro 50 dětí se stálou docházkou. „Nabízíme i deset míst pro, řekněme, mimořádné situace, kdy rodiče potřebují někam odjet nebo se dětem nemohou věnovat,“ doplnil Vondrák.

Kde také mají univerzitní školky?

  • ČVUT v Praze – školka Lvíčata
  • Mendelova univerzita v Brně – školka Hrášek
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – školka Qočna
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Vysoká škola ekonomická v Praze

V prvním roce navíc děti navštěvují školku zdarma, její provoz se podařilo financovat z dotace v rámci operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost, takže rodiče budou v prvním roce hradit pouze stravné. „Je to spíš benefit než něco, na čem bychom měli vydělávat,“ slibuje rektor finanční dostupnost školky i do budoucna.

Video Česko má první zcela nově postavenou univerzitní školku
video

Česko má první zcela nově postavenou univerzitní školku

Česko má první zcela nově postavenou univerzitní školku

Rozhovor s Ivo Vondrákem

A protože je školka součástí technicky zaměřené univerzity, chtěla by i u svých malých žáků vzbudit lásku k technice a přírodním vědám. „Chceme, aby si děti uvědomily, že budoucnost je v průmyslu a nových technologiích,“ řekl rektor univerzity, která se dětem věnuje i jinak, například o prázdninách pořádá tábory pro školáky. V ostravské univerzitní školce si uvědomují i význam výuky angličtiny a chybět nebudou ani odpolední zájmové aktivity.

Rozhodnutí o zřízení vlastní školky přijalo vedení univerzity již před dvěma lety, přičemž se nechalo inspirovat podobnými zařízeními na jiných vysokých školách u nás, především na ČVUT v Praze, kde školka pro děti zaměstnanců a studentů úspěšně funguje již pátým rokem. Zatímco na jiných vysokých školách ale používají pro své školky rekonstruované prostory univerzit, v ostravském kampusu vznikla školka úplně nová.