Pláčete na špatném hrobě, vzkázal ÚS stěžujícímu si Skokanovi

Brno – Stížnost poslance Věcí veřejných Petra Skokana, v níž napadl procedurální postup sněmovny při rozhodování o důvěře vládě Jiřího Rusnoka, Ústavní soud (ÚS) odmítl. Soudu prý nepřísluší takovou věc vůbec projednat, nedisponuje obdobnou kompetencí. Sněmovně už navíc po jejím rozpuštění nelze ukládat žádné povinnosti. Celý text rozhodnutí zveřejnil ÚS na svých stránkách.

Skokan si stěžoval na způsob svolání a průběh schůze sněmovny, na které poslanci 7. srpna jednali o žádosti Rusnokovy vlády o důvěru. Podle Skokana proběhlo hlasování v rozporu s ústavním pořádkem a jednacím řádem, stejně tak si stěžoval, že při schůzi nefungovalo hlasovací zařízení. Žádal svolání nové.

„ÚS dospěl k závěru, že k projednání takové ústavní stížnosti není příslušný, neboť Ústava ČR takovou kompetenci ÚS neupravuje a nelze ji ani sebeširším výkladem dovodit v rámci řízení o ústavní stížnosti jednotlivého poslance,“ uvedl generální sekretář ÚS Ivo Pospíšil.

Video Mluvčí ÚS Vlastimil Göttinger o rozhodnutí ke Skokanově stížnosti
video

Mluvčí ÚS Vlastimil Göttinger o rozhodnutí ke Skokanově stížnosti

Ve zpochybněných procedurálních otázkách je podle Pospíšila dána autonomie zákonodárné moci. Zájem hlasující většiny převažuje nad vůlí a zájmy konkrétního poslance. „O podaném návrhu nelze rozhodovat ani v situaci, kdy již došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, neboť nelze ukládat povinnosti neexistující sněmovně a jejím orgánům,“ doplnil Pospíšil.