20. století se dere do hodin dějepisu, pomůže mu i nové DVD plné filmů

Praha - Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) představil výukové DVD pro školy, které bude žákům prostřednictvím ukázek z dobových filmů nebo propagandy přibližovat život v socialistickém Československu v období normalizace v letech 1969 až 1989. „Snažili jsme se tu dobu představit jako dobu, kdy žili konkrétní lidé, kteří museli nějak jednat,“ vysvětlil vedoucí projektového týmu Martin Valenta. „Žáci jsou mimořádně vnímaví vůči mediálním sdělením, my se tomu nebudeme vzpírat, naopak to využijeme pro vzdělávání,“ doplnil. Všechny základní a střední školy dostanou DVD zdarma.

„Hlavní cíl je vytvořit skutečně multiperspektivní, bohatý pohled na minulost, ukázat, že tu minulost prožívali lidé různými způsoby,“ uvedl jeden z tvůrců DVD Jaroslav Pinkas z ÚSTR. A různorodý je i obsah DVD, učitelé na něm najdou jak dobové i současné hrané filmy, tak také dokumenty věnované období normalizace nebo dobové publicistické pořady. DVD bude provázet také metodická příručka pro učitele.

Ve zhruba 90 ukázkách najdou kantoři filmy přibližující normalizační politiku, kulturu, životní styl, ale také třeba péči o životní prostředí nebo úroveň služeb a zásobování. O dobové společnosti se mohou žáci dozvědět například prostřednictvím diskuse o undergroundu, vojenské službě, o chataření, ale také třeba o „fenoménu dvojí morálky“. „Současná generace žáků je generace MTV, která vnímá skutečnost především skrze obraz,“ vysvětlil Pinkas. Podle něj jsou krátké filmové ukázky a následná diskuse výukovou formou, která mladé lidi zaujme.

Všechny základní a střední školy nyní dostanou DVD zdarma. Materiál je součástí projektu Dějepis v 21. století zaměřeného na moderní české dějiny. Kromě dějepisu mohou pedagogové krátké filmy využít třeba v hodinách občanské výchovy.


Tato forma výuky klade větší nároky na technické vybavení školy a schopnosti učitelů pracovat s technikou, ta se prý ale zlepšuje díky využití peněz z EU. Na projekt, jehož součástí budou i DVD o protektorátu a 50. letech a také o přepisování dějin, dostal ÚSTR přes 11 milionů korun právě z evropských fondů.

Video Tisková konference ÚSTR
video

Tisková konference ÚSTR

Tisková konference ÚSTR

Normalizační seriály pomáhají učit novodobé dějiny

Vedle tvorby výukových materiálů také historici tři roky spolupracují s 12 pilotními školami, které se snaží rozvíjet výuku moderních dějin a připravují například žákovské projekty s pamětníky. Příští rok vznikne také webový portál s nabídkou materiálů do hodin.

20. století se nestíhá, někdy chybí i zájem učitelů

V průzkumu zpracovaném společností Factum Invenio pro Ústav pro studium totalitních režimů vyšlo najevo, že se výuce moderních dějin věnuje málo času a že schopnost kriticky zhodnotit historické poznatky má méně než čtvrtina žáků. „Dvě třetiny oslovených učitelů se domnívají, že by se výuce moderních dějin mělo věnovat více času než dosud,“ konstatuje zpráva. Školy jsou kvůli výuce moderních dějin často kritizovány, mnohdy se prý potýkají s nedostatkem času, a výuka dějepisu tak pro žáky skončí druhou světovou válkou. Překážkou je ale nejen nedostatek času, někdy také postoje ostatních učitelů a rodičů.