Nový problém adolescentů - chorobná závislost na internetu

Praha – Čeští psychiatři diagnostikovali u dětí chorobnou závislost na internetu. Ve věku mezi 11 a 14 lety je počet takto nemocných dětí odhadován na 1 procento, u mládeže od 15 do 18 let to jsou už 2 procenta. Podle Lucie Pacherové z bohnické psychiatrické léčebny závislost na internetu funguje jako druhotný jev problému malého pacienta, neboť právě virtuální prostředí pro něj představuje způsob úniku od reality.

„Závislost na internetu je už důsledek, je to únik před nějakým problémem,“ podotkla Lucie Pacherová z dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice. „Většinou se k nám děti dostávají s nějakou jinou poruchou, s poruchou chování, s depresí, školní fóbií… a k tomu je přidružena závislost na internetu,“ dodává s tím, že právě internet nabízí dítěti odpoutat se od toho, co ho tíží.

Psycholožka Petra Vondráčková upozorňuje, že ke skutečné závislosti na internetu bývají náchylné děti s emocionálními problémy a rovněž děti nadprůměrně gramotné, introvertní jedinci či samotáři. U závislého dítěte, kterému je odepřen přístup k počítači nebo síti, se projevují např. stavy úzkosti, neklid, nervozita.

Většina závislých dětí se léčí ambulantně, jsou ale i případy hospitalizace. Letos v Bohnicích přijali k léčbě zatím pět chlapců s touto diagnózou, terapie je u nich podobná jako u jiných dětských závislostí typu alkohol a drogy. Podle Pacherové jsou navíc chlapci v adolescenci k závislosti na internetu náchylnější, protože mívají větší problém s komunikací.

Vedle přímé závislosti pedopsychiatři upozorňují i na postižení o stupeň lehčí, tzv. problematické chování, které vykazuje mnohem vyšší procento dětí. Určit správnou diagnózu ale nemusí být nejsnazší. „Nechtěla bych říkat, že když dítě tráví na počítači dvě hodiny denně, že jde o problém. Počítače dneska patří k výbavě běžného dne dítěte, ale když už dítě s rodinou vůbec nemluví, zanedbává školu nebo nechodí ven, jako problém bych to viděla,“ řekla Pacherová.

Video Rozhovor s Lucií Pacherovou
video

Rozhovor s Lucií Pacherovou