Čeští pediatři vymírají

Praha - Taky jste si někdy položili otázku, kterých lékařů je nedostatek? Odpověď na ni je alarmující, jsou to totiž dětští obvodní lékaři. Na to, že vymírají, upozorňuje Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. „Během pěti let bude 70 procent pediatrů starších 60 let. Řada pediatrů bude v důchodovém věku,“ uvedla dětská lékařka Ivana Nulíčková, členka sdružení.

Jen 4 procenta českých pediatrů jsou mladší 39 let, polovině je mezi 50 a 60 lety, 30 procent je starších 60 let a 4 procenta jsou pediatři nad 70 let. Dohromady je českých pediatrů přibližně 2,5 tisíce. „Během pěti let bude 70 procent pediatrů starších 60 let. Řada pediatrů bude v důchodovém věku,“ uvedla dětská lékařka Ivana Nulíčková.

Začínající lékaři upřednostňují specializaci a intenzivní medicínu. Podle Nulíčkové je pro mladé lékaře problém přestoupit z nemocniční praxe do terénu. „V nemocnici nemají starosti se zařízením ordinace a smlouvami s pojišťovnami. V ordinaci se ze zaměstnanců stávají osobami samostatně výdělečně činnými. Musí se naučit být zčásti i podnikateli,“ vysvětlila. 

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR se snaží mladé lékaře motivovat, aby chtěli jako pediatři pracovat. "Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo takzvaná rezidenční místa, kde se mohou mladí lékaři vzdělávat po dokončení fakulty. Po čtyřech letech pak atestují. 

Video Lékařka Ivana Nulíčková hostem Studia 6
video

Lékařka Ivana Nulíčková hostem Studia 6

Mladí absolventi medicíny tvrdí, že rezidenční místa jsou velmi málo placená. „Je to tak. Ale až si založí hezkou praxi, budou ji umět prezentovat a používat moderní technologie, bude jejich praxe prosperovat a finančně si polepší. Naše práce je zajímavá a hezká, byť je velmi náročná, jsme svými pány,“ dodala Nulíčková, která doufá, že se nezmění daňové zatížení a finanční stránka na straně smluv s pojišťovnami.

Nedostatek pediatrů je celoevropský problém. Například v Británii přišli s tím, že 1 600 dětí zemře zbytečně jen proto, že je tam málo pediatrů. „Toto v České republice zatím nehrozí. Můžeme být pyšní na úroveň naší pediatrické péče,“ dodala Nulíčková.