Na brněnské VUT srší blesky, výzkum má ke škole přitáhnout i firmy

Brno – Vysoké učení technické v Brně otevírá nový Vědeckotechnický park profesora Lista, jehož srdce tvoří dvě laboratoře umožňující studium blesků a dopadu na elektrická zařízení. V laboratořích jako vystřižených z žánru sci-fi budou vědci zkoumat odolnost jističů, pojistek, cívek nebo spínacích zařízení pro fotovoltaické elektrárny. Škola také věří, že jí nové vybavení pomůže prohloubit spolupráci s průmyslem.

„Že se nám podařilo propojit dva operační programy, (…) umožnilo vybudovat testovací a zkušební zařízení v celkové hodnotě čtvrt miliardy,“ představil výši nákladů bývalý děkan jedné z fakult VUT Radimír Vrba. Vědeckotechnický park vyrostl v Kolejní ulici jako součást královopolského kampusu brněnské techniky. Jen stavba budov si vyžádala 114 milionů korun, asi tři čtvrtiny poskytla Evropská unie, zbytek uvolnila škola z vlastních zdrojů.

Klíčová pracoviště vědeckotechnického parku představují Laboratoř spínacích přístrojů a Laboratoř velmi vysokého napětí. „Máme tady zdroj velmi vysokého napětí, který dokáže vygenerovat napěťový puls o velikosti až jednoho megavoltu, což v podstatě odpovídá úderu blesku. Naši vědci se zde budou zabývat třeba vlivem úderu blesku na vedení a rozvod elektrické energie,“ shrnul účel druhé z laboratoří ředitel Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie Vladimír Aubrecht.

Další výzkumnou oblastí je studium vlivu obnovitelných zdrojů elektrické energie na elektrizační soustavu. Díky špičkovému vybavení lze simulovat napěťové zkoušky při různých klimatických podmínkách, například při dešti a mlze.

Video Vstup Barbory Telferové z "laboratoře na blesky"
video

Vstup Barbory Telferové z "laboratoře na blesky"

Vstup Barbory Telferové z "laboratoře na blesky"

s6, 18.09.2013

Reportáž Barbory Telferové

Součástí Vědeckotechnického parku profesora Lista jsou také prostory, které škola pronajme firmám. „Záměrem našeho centra je více přitáhnout průmysl do školy, aby výzkumné a objevové práce v oblasti průmyslu probíhaly ve spolupráci s námi,“ dodal profesor Aubrecht s tím, že jde o snahu přiblížit se praxi zemí západní Evropy.