Odpadní voda je chemický koktejl, ani čističky neodstraní vše

Brno - Do přírody uniká z domácností mnohem více chemikálií, než vědci předpokládali. S agresivními saponáty či zbytky léků si neporadí ani čističky odpadních vod. Ty se pak dostávají do řek i zdrojů pitné vody, a to se může odrazit na zdraví člověka. Na brněnské Masarykově univerzitě vznikl tým, který jako první v zemi látky mapuje. Zkouší nové metody, jak chemikálie z vody pomocí uhlíku a stříbra úplně odstranit.

Mytí nádobí, čištění dřezů - voda plná chemických látek odtéká z domácností do čističek. Tam ji většiny škodlivin sice zbaví, zbytky nebezpečných chemikálií se ale vrací do řek i do nádrží s pitnou vodou. „Dopady na člověka jsou velice různorodé, například poruchy imunitního systému, poruchy rozmnožování, chemické látky souvisí také s neurologickými poruchami,“ vyjmenoval vedoucí výzkumu toxických látek Luděk Bláha.

Kromě saponátů do přírody unikají i zbytky léků nebo kosmetiky. Vědci zkoumali vodu, která už prošla čističkou - ve všech vzorcích našli zbytky repelentů, ve většině případů látky z antibiotik a ve více než polovině například zbytky brufenu. 

Video Reportáž Barbory Lukšové
video

Reportáž Barbory Lukšové

Vědci z Masarykovy univerzity teď zkouší novou metodu, jak odpadní vody chemikálií úplně zbavit. Pomáhá jim v tom uhlík a stříbro. 

Uhlíkové nebo stříbrné filtry by se podle vědců měly instalovat především do menších úpraven vod. Ukazuje se, že čističky ve velkých městech odstraňují nebezpečné látky mnohem lépe. I přes filtry ale některé chemikálie proklouznou do řeky. „Většina těchto vod končí v nádržích a mnoho z nich slouží jako zdroj pitné vody. Ty látky jsou relativně vyředěné, nicméně mohou procházet do pitných vod a i do člověka a potenciálně ohrožovat zdraví,“ dodává Bláha.

Na velké nádrže, které slouží jako zásobárny pitné vody, se vědci zaměří v nejbližších měsících.