Zemřela zakladatelka popáleninové medicíny Radana Königová

Praha - V pátek zemřela ve věku 83 let Radana Königová, mezinárodně uznávaná profesorka se specializující se na popáleninovou medicínu. Za celoživotní přínos k rozvoji oboru dostala řadu ocenění, mimo jiné i medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. „Její obrovskou zásluhou bylo vybudování oddělení pro léčbu popálenin,“ řekl přednosta Kliniky popáleninové medicíny Ludomír Brož. „Já si myslím, že jsme se díky paní profesorce dostali na špičkovou nejen evropskou, ale světovou úroveň,“ dodal.

Profesorka Königová významně přispěla k rozvoji oboru popáleninová medicína a zásadně se zasloužila o založení Kliniky popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 1969 byla pověřena založením a vedením jednotky intenzivní péče pro těžce popálené v Legerově ulici.

V letech 1978–1990 působila jako primářka oddělení pro léčbu popálenin kliniky plastické chirurgie. Pod jejím vedením oddělení vzkvétalo a roku 1990 se stalo nezávislou klinikou, v jejímž čele stála profesorka Königová do roku 1996. Habilitovala se v roce 1990, po dvou letech byla jmenována profesorkou v oboru plastické chirurgie a popáleninové medicíny.

Svůj obor systematicky propagovala na domácí české a mezinárodní úrovni. Opakovaně byla oceněna celou řadou prestižních domácích a mezinárodních ocenění, byla například jedinou ženou, která nese titul Rytířka českého lékařského stavu (od roku 2003).