Kolik Romů navštěvuje praktické školy? Spor okolo nového sčítání

Praha – Školní inspekce chce znovu sčítat romské žáky na praktických (dříve zvláštních) školách. Ministerstvo školství potřebuje aktuální čísla pro prosincové jednání Rady EU. Proti sčítání se ale postavila Asociace speciálních pedagogů – podle ní není jasné, jak romského žáka poznat, a navíc se prý takto citlivé údaje ani nemohou zpracovávat. Celý spor tak bude muset vyřešit ministerstvo školství, to zatím stanovisko nemá.

Školní inspekce obeslala ředitele speciálních škol minulý týden. Mimořádné sčítání je pro ředitele povinné – pokud by dotazník neodevzdali, tak do školy přijede inspektor a romské žáky sečte. Ke sčítání má dojít v rámci plnění opatření, kterými Česká republika reaguje na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, podle nějž bylo 18 romských žáků neoprávněně odsunuto na zvláštní školu. 

O tom, kdo je Rom, má ředitel rozhodovat na základě definice ministerstva práce, kterou schválil i ombudsman. Podle ní se za romského žáka považuje člověk, který se za něj sám považuje, anebo je za takového považován významnou částí svého okolí. 

Předseda asociace Jiří Pilař ale tuto definici zpochybňuje. Všichni žáci zvláštních škol mají totiž diagnózu lehké mentální retardace a není ani jasné, co znamená „významná část okolí“. Navíc se podle něj loni Úřad na ochranu osobních údajů vyjádřil v tom smyslu, že citlivé údaje ze školských matrik nelze zpracovávat ani s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 

„Pokyn i případná konkrétní činnost ředitele v tomto směru je dle našeho názoru v rozporu s Listinou základních práv a svobod, protože rozhoduje subjektivně, a jedná tak podle našeho názoru v rozporu se zákonem a dokumenty přijatými vládou ČR,“ tvrdí Pilař v dopise ministrovi školství. 

Jenže Ondřej Andrys ze školní inspekce tvrdí, že stejná data školy vyplňují i do výkazů, data by ale inspekce získala až v listopadu. Aktuální čísla přitom ministerstvo potřebuje na prosincové jednání Rady EU, proto se přistoupilo k mimořádnému sčítání. 

Česko je za vysoký počet Romů ve speciálních školách kritizováno dlouhodobě – tyto školy jsou totiž určené je pro děti s lehkým mentálním postižením. Ministerstvo školství proto v roce 2011 přijalo nové vyhlášky a počet romských žáků na těchto školách poklesl ze 35 na 26,4 procenta.