Nový univerzitní obor: Staňte se učencem Václava Havla

Praha - Univerzita Karlova v Praze (UK) pojmenovala jednu ze svých magisterských specializací po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi. Studijní program nese název Vaclav Havel EUROPAEUM MA programme. Studenti v něm mohou studovat evropská studia na několika evropských univerzitách.

Absolventi obdrží kromě magisterského titulu i titul Vaclav Havel scholar. Magisterský program organizuje UK ve spolupráci s univerzitami v Oxfordu, Paříži a Leidenu a garantem studia je asociace univerzit Europeaum.

  • „V osobě Václava Havla spatřujeme člověka řídícího se po celý život silnými morálními a čestnými zásadami. A také to byl nejen výborný dramatik, ale též skvělý politik. Proto jsme se rozhodli pojmenovat po něm tuto specializaci evropských studií,“ uvedl rektor UK Václav Hampl.

Studium je určeno studentům magisterského cyklu Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Program je dvouletý, rozdělený do čtyř semestrů. Studenti se v něm budou zabývat evropskou politikou, soudobými dějinami Evropy, zahrnuje evropské sociální, právní a geografická studia a evropské mezinárodní vztahy.

Při studiu mají studenti zajištěn pobyt na partnerské univerzitě, zúčastní se dvou jarních škol v Oxfordu, kde se setkají s místními posluchači i přednášejícími. Studium zakončí vypracováním a obhajobou diplomové práce.

Absolventi získají jak magisterský titul své mateřské univerzity, tak i certifikát vydaný sdružením Europeaum v Oxfordu. Sdružení bylo založeno v roce 1992 jako sdružení prestižních evropských univerzit. V současné době má 11 řádných a dva přidružené členy.

Podrobnosti o studiu na UK hledejte na stránkách univerzity. Podívejte se také na web institutu Europeum.