Pochybující muži budou mít delší dobu na popření otcovství

Praha – Další šance pro otce takzvaných kukaččích dětí – nový občanský zákoník prodlužuje lhůtu, ve které můžou své otcovství popřít a přestat tak například platit na dítě, které není jejich. Zákoník taky jako první český předpis zmiňuje i takzvané náhradní mateřství. Jedná se o případ, kdy dítě neplodnému páru porodí jiná žena.

Otcové, kteří pochybují o tom, že dítě je jejich, budou mít od Nového roku lepší postavení. Své otcovství budou moci popřít do půl roku od chvíle, kdy o něm začnou pochybovat. Dříve tato lhůta začínala narozením dítěte. I tak ale nebudou mít času neomezeně, popření musí stihnout do doby, než bude potomkovi šest let.

Ve výjimečných případech bude možné prolomit i tuto hranici. O tom už ale bude rozhodovat soud podle individuální situace. „Vznikne sociální vazba mezi těmi dvěma, mluví se o sociálním rodičovství, a pak není důvod nějak otvírat dveře popírání otcovství,“ vysvětluje důvody právní úpravy hlavní autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš.

Náhradní mateřství se už nyní odehrává mimo zákon

Vůbec poprvé nový zákoník mluví o náhradním mateřství – odnosit někomu dítě za peníze bude sice v Česku i dál trestné, norma ale zmiňuje možnost osvojit dítě v případě náhradního mateřství mezi příbuznými.

„Chce se umožnit to řešení, ke kterému dnes dochází načerno. Ta, řekněme, smluvní matka jde do porodnice a odrodí na občanku matky, která má být tou cílovou,“ popisuje Eliáš.

Náhradní mateřství nevadí ani ministerstvu zdravotnictví, jediná zmínka v občanském zákoníku ale podle úřadu nestačí. „Musí být vyřešen právní vztah mezi náhradní matkou a matkou biologickou, aby bylo zřejmé, jak bude postupováno například v situaci, kdy biologická matka bude odmítat vydat dítě náhradní matce,“ říká mluvčí Viktorie Plívová.

Vytvoření těchto pravidel bude mít na starosti ministerstvo spravedlnosti. Resort zdravotnictví až pak dodá medicínské zákony.

Video Na popření otcovství bude podle nového zákoníku více času
video

Na popření otcovství bude podle nového zákoníku více času

Na popření otcovství bude podle nového zákoníku více času

28.09.2013 U

Občanský zákoník o kukaččích dětech a náhradním mateřství