Cibulka: Občané mají mít právo zrušit každý zákon, který se jim nelíbí

Praha - Decentralizace státní moci, zavedení přímé demokracie po švýcarském vzoru, nízké daně, ale také princip odvolatelnosti politiků, policejních ředitelů, státních zástupců i soudců. Takové jsou body volebního programu strany Volte Pravý Blok, www.cibulka.net. Další priority strany, která současnou politickou scénu považuje za skrytě totalitní, představil v pořadu Interview Daniely Drtinové její předseda Petr Cibulka.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ

Evropský parlament dnes zmírnil svým hlasováním kontroverzní tabákovou směrnici, která má snížit počet kuřáků v Evropské unii. Předseda strany Volte Pravý Blok Petr Cibulka se na otázky regulace a zákazu kouření na veřejnosti dívá jako na velice nebezpečný trend. „Stát nemá právo zasahovat do privátní sféry tímto způsobem,“ uvedl. „Já jsem přesvědčen, že Evropská unie kráčí sovětským směrem… Mám dojem, že Brusel je okouzlen sovětským vzorem a vnucuje nám protievropské trendy,“ dodal. Kouření by legislativně nezakázal, podle něj je to každého soukromá věc. Například o zákazu kouření v restauracích by podle něj měli rozhodovat sami majitelé.

PROGRAM

Strana Volte Pravý Blok prosazuje namísto zastupitelské demokracie model švýcarské a americké přímé demokracie. „Občané mají právo zrušit každý zákon, který se jim nelíbí, a to je přesně to, co tady chybí,“ uvedl Cibulka. Lidé by tak po vzoru Švýcarska například o zákonech rozhodovali v referendu. Referendum je v současné době platné až po překročení 50procentní účasti, výsledek by ale měl být závazný při jakékoliv účasti, uvedl Cibulka. V rámci referenda by mohli také odvolávat politiky a státní úředníky. Důraz by strana kladla mimo jiné i na vyšetřování korupčních kauz.

V oblasti zajištění bezpečnosti státu by strana vedle malé profesionální armády v rámci NATO podporovala také miliční uspořádání v rámci domobrany. I u tohoto návrhu vychází ze švýcarského modelu. Vyzbrojeni by byli přímo občané, a to na svou obranu. „Pokud lidé nechtějí skončit jako žebráci na ulici, měli by mít u sebe samopal,“ uvedl Cibulka. Miliční domobrany by podle programu strany obnášely patnáctitýdenní základní vojenský výcvik a 300 dní další vojenské služby.

EKONOMIKA

Jednou z programových priorit jsou nízké daně, jejich výši by si později měli určovat sami občané v referendech. V referendech by měl být přijímán i státní rozpočet a měl by být povinně vyrovnaný. „Myslím si, že sedmiprocentní daně (jako ve Švýcarsku) jsou i pro ČR dostatečné,“ uvedl. Přijetí deficitního rozpočtu by bylo zakázané ústavním zákonem. Strana má za cíl také zřídit Úvěrovou národní banku, prosadit zákon o nulové inflaci či zákon o prokázání původu příjmů a majetku.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Volte Pravý Blok by nahradil současné odvody na zdravotní pojištění, které fungují de facto jako zdravotní daň, individuálními pojistnými smlouvami. Co se týká penzijního systému, strana se inspiruje chilským systémem, který zavedl generál Pinochet, jenž je Cibulkovým vzorem, jak uvedl v Interview. Lidé by si sami rozhodli, jak vysoké měsíční odvody by posílali do privátních penzijních fondů i po jak dlouhou dobu. Zároveň by si sami stanovili, v kolika letech chtějí do důchodu jít.

K otázce vzdělávání se předseda strany Volte Pravý Blok vyjádřil nedávno v Politickém spektru, kde řekl, že „dosavadní trend, kdy se cpou pologramotné děti mezi normální žáky, je zničující.“ Vrátil by se i k tělesným trestům na školách, protože „dobrým slovem se s kriminální spodinou žádný učitel nedomluví,“ uvedl Cibulka dříve. „Zločin musí být trestán a dobro musí být odměňováno,“ dodal v dnešním Interview DD. Podle předsedy strany musí být učitel pro žáka autoritou a žák jej musí poslouchat. Není možné, aby se učitelky bály chodit do škol, jak je tomu podle Cibulky dnes.

KOALIČNÍ POTENCIÁL

V Poslanecké sněmovně by strana byla ochotná spolupracovat s každým, „kdo podpoří program snadné a rychlé odvolatelnosti politiků přímo občany a švýcarskou přímou demokracii a potrestání všech předlistopadových a polistopadových zločinů,“ dodal Cibulka. Strana Volte Pravý Blok je podle Cibulky jediná, která není řízena agenty KGB a GRU a chce vyčistit politickou scénu od kriminality.

Strana Volte Pravý Blok, www.cibulka.net vznikla v roce 1996 a kandiduje pouze v Praze. Předsedou strany je od roku 2000 Petr Cibulka (nar. 1950). Strana ve svém programu volá po přímé demokracii, odvolatelnosti politiků a státních úředníků přímo občany a po kontrole politické moci i veřejných financí. Zároveň má za cíl minimalizovat byrokracii. Dnešní politickou scénu označuje jako skrytě totalitní a ostře levicovou. Sama se na této scéně považuje za stranu středu. Na programu má mimo jiné nízké daně, vyrovnaný rozpočet, rozhodování skrze referenda či spravedlivou a nezkorumpovanou policii a justici. Prosazuje maximální svobodu a zodpovědnost jednotlivce a důraz klade na morálku.


Video Interview DD s Petrem Cibulkou
video

Interview DD s Petrem Cibulkou