Český senior je zvídavec, Virtuální Univerzita třetího věku se rozrůstá

Praha - Univerzity zaznamenaly rekordní zájem o své internetové kurzy pro seniory nazvané Virtuální Univerzita třetího věku. Kurzy jsou určeny lidem, kteří nemohou, nebo z nějakého důvodu nechtějí osobně dorazit na svou alma mater. K tomuto způsobu studia se v letošním školním roce přihlásilo 3 300 seniorů, což je číslo o 300 vyšší ve srovnání s rokem předešlým.

„I v Praze máme frekventanty, ale spíše je cílem přenést vzdělání do regionů, do malých oblastí, kde jsou lidé odděleni od univerzitních měst,“ podotkla ve Studiu 6 proděkanka Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Pavla Rymešová, která se na organizaci virtuální univerzity podílí. Účastníci kurzů docházejí do konzultačních středisek, kde jim proškolená osoba poradí s prací s počítačem a zároveň se společně setkávají k debatě nad tématem. Konzultačních středisek lze v současné ČR najít 133.

Pavla Rymešová zdůraznila, že nezná skupinu seniorů, kteří by na nabídku vzdělávacích aktivit vůbec nezareagovali. „Typická pro naše seniory je zvídavost a jsou úžasní v ochotě jít do jakéhokoli experimentu z hlediska typu výuky. Ve chvíli, kdy potřebujeme vyzkoušet nové výukové metody, stačí oslovit skupinu seniorů, zda jsou ochotni, a jsou,“ dodala proděkanka ČZU.

Kurzy nenesou podmínku ani středoškolského vzdělání, mají být otevřeny v podstatě všem zájemcům. „Jsou tady doteky minulosti, tedy že ne všichni mohli vystudovat střední školu, ať už z důvodů politických, tak třeba sociálních,“ připomíná. Každý kurz uzavírá slavnostní předávání certifikátu, ti, kteří projdou šestisemestrálním kurzem, pak při promoci obdrží diplom.