Bartoš: Jsme transparentní strana, která reflektuje informační společnost

Praha - Dlouhodobou prioritou České strany pirátské je svobodný přístup k informacím a zejména svobodný internet bez cenzury. Učebnice by podle Pirátů byly zdarma ke stažení na internetu, copyright by se na díla vztahoval maximálně do deseti let od zveřejnění. Mezi dalšími prioritami je i omezení imunity poslanců a zřízení úřadu informačního komisaře. O dalších bodech programu dnes v předvolebním Interview Daniely Drtinové hovořil předseda strany Ivan Bartoš.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ:

Tento týden začne stát jednat s bankou o vypovězení sKaret. Podle Pirátů byl projekt sKaret naprosto nedomyšlený a okamžitě by jej zrušili. „Viděli jsme tam jasnou snahu nahnat důchodce zpátky do bankovního systému,“ uvedl Bartoš. Elektronizaci veřejné správy však podporují, vidí v ní například ulehčení práce. „Úřady by měly umět komunikovat elektronicky,“ uvedl předseda České strany pirátské. Systémy by podle něj měly fungovat v otevřeném kódu, ve kterém by bylo možné je kontrolovat. Papírová varianta by ale samozřejmě měla fungovat nadále, dodal Bartoš.

PROGRAM:

Na programu České pirátské strany je i zavedení přímé demokracie, strana by prosadila celostátní referendum a snížila hranici pro platnost místních referend. K vypsání celostátního referenda týkajícího se například vetování zákonů by byla potřebná petice s podpisem 100 tisíc občanů, uvedl Bartoš. Strana prosazuje také neslučitelnost funkcí v linii hejtman, poslanec, ministr a starosta a odvolatelnost politiků. K odvolání politika by stačilo vypsání petice a následné referendum. Imunitu poslanců a senátorů by omezila jen na řečnické projevy.

Strana prosazuje transparentní veřejné zakázky, snížení byrokracie, ale především svobodný přístup k informacím. Chce zrušit sledování mobilních telefonů a internetové komunikace, které by podle ní bylo možné jen v odůvodněných případech. Usilovala by zároveň o zrušení evropské směrnice o uchovávání údajů. Piráti by zřídili také úřad informačního komisaře, byl by rozhodčím orgánem ve sporech ohledně poskytování informací. Řídil by se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V ideálním případě by však podle Bartoše měly veřejné instituce informace zveřejňovat automaticky, aniž by o ně občan žádal.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA:

V sociální oblasti chce strana zrušit druhý pilíř penzijní reformy. Jako jednu z možností řešení všech sociálních otázek vidí Piráti zavedení nepodmíněného základního příjmu, který by nahradil všechny sociální dávky. V České republice by to muselo být více než 10 tisíc, uvedl Bartoš. Je to podle něj ale věc, o které by se mělo ještě hovořit. Co se týká zdravotnictví, strana by zrušila patenty na léky, protože podle ní omezují možnosti léčby. Výzkum léků by mohl být financován státními granty a léky by následně měly úplně jinou cenu, dodal Bartoš. Strana také prosazuje právo na neměnnou kvalitu života, například tím, že by se nesahalo na dávky zdravotně postižených, dodává host Interview DD.

EKONOMIKA:

V ekonomické oblasti chce strana zakázat záchranu bank z veřejných peněz. V případě špatného hospodaření má banka podle Pirátů bankrotovat jako kterákoliv jiná akciová společnost. Strana chce zároveň prosadit oddělení komerčního a investičního bankovnictví a ukončit dluhové financování státu a veřejných institucí. Zrušila by také poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA), Intergramu a dalším. Piráti také nesouhlasí se změnou zákona o vysokých školách, která by přesouvala náklady na vzdělávání na studenty a nutila je se u bank zadlužovat. Nepodpoří proto zavedení školného.

KOALIČNÍ POTENCIÁL:

Piráti počítají s tím, že v případě úspěchu nevstoupí do žádné vlády. O podpoře vlády, pokud by je o to požádala, by hlasovali v celostranickém referendu. „V debatě o kooperaci nás strany většinou vypečou, protože něco jiného slibují a něco jiného dělají. Stalo se nám to u ČSSD a SZ,“ uvedl Bartoš. „Pokud ale někdo přijde s rozumnými věcmi, které mají soulad v pirátském programu, nemáme problém na konkrétních věcech spolupracovat,“ dodal.

Česká pirátská strana vznikla v r. 2009, má 300 členů, jejím předsedou je Ivan Bartoš (nar. 1980), který je zároveň lídrem kandidátky v Praze. Strana kandiduje ve všech krajích. Kampaň vede hlavně na internetu. Hlavním bodem programu strany je svobodný přístup k informacím. Copyright na díla by se podle ní měl snížit na 5 až 10 let od zveřejnění a učebnice by měly být zdarma ke stažení na internetu. Veškeré rozpočty, smlouvy a výběrová řízení mají být podle Pirátů veřejné a politici mají být odvolatelní a vykonávat pouze jednu funkci na plný úvazek. Mezi další body programu strany patří také zrychlení řízení před soudy, podpora rozvoje podnikání, snížení byrokracie, zrušení sledování mobilních telefonů a internetové komunikace nebo ochrana whistleblowerů. Strana je také pro legalizaci domácího pěstování omamných látek a zpřístupnění veřejných prostranství kreativní činnosti (graffiti s vyhrazenými stěnami, pouliční umělci apod.).


Video Interview DD s Ivanem Bartošem
video

Interview DD s Ivanem Bartošem