Za námitku k židovskému původu znalce dostal advokát stotisícovou pokutu

Praha - Advokát Petr Kočí má za námitku podjatosti znalce kvůli jeho židovskému původu zaplatit pokutu 100 000 korun. Rozhodl o tom odvolací kárný senát České advokátní komory (ČAK), který Kočímu zmírnil původně uložené opatření v podobě ročního zákazu výkonu advokacie. Rozhodnutí bude pravomocné doručením, Kočí se proti němu může bránit žalobou u soudu.  

„Odvolací kárný senát přihlédl ke skutečnosti, že - ač jde o mimořádně závažné porušení povinnosti advokáta, zejména etického kodexu - nebyl dotyčný advokát doposud kárně stíhán a bylo by nepřiměřené uložit mu kárné opatření spočívající v dočasném zákazu výkonu advokacie,“ zdůvodnila rozhodnutí mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Kočí hájil v trestním řízení členku extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti Lucii Šlégrovou, která byla za výroky na shromáždění v Litvínově obžalována z propagace nacismu a antisemitismu. Při jednání u Okresního soudu v Mostě vznesl námitku podjatosti znalce Michala Mazla, kterou mimo jiné odůvodnil i jeho údajným židovským původem. Znalcův původ vyvodili Šlégrová s Kočím z příjmení Mazel, které podle nich vzniklo z hebrejského slova Moše.

Advokát si rozhodnutí odvolacího kárného senátu vykládá tak, že mu dal v zásadní otázce za pravdu - podle senátu byla námitka spočívající v etnickém původu znalce s ohledem na předmět znaleckého zkoumání obecně přípustná. Pokutu prý dostal za nevhodnou formu námitky.