V Česku startuje 3. kolo bezplatného měření radonu

Praha - V Česku začalo třetí kolo bezplatného měření radonu v domácnostech a veřejných budovách. Měření probíhá v rámci Radonového programu schváleného vládou v květnu 2009. Program je dostupný pro všechny občany ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radioaktivního radonu.

Česko patří k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech a budovách na světě. Důvod spočívá zejména v našem geologickém podloží. Od roku 2009 už bylo napříč republikou zkontrolováno celkem 3 800 domácností. Asi v desetině případů byla zjištěna vyšší hodnota radonu, než je doporučena.

Měření koncentrace radonu probíhá za pomoci detektorů, které Státní ústav radiační ochrany rozešle zájemcům na vyžádání. Majitel objektu tento detektor po dvou až dvanácti měsících pošle zpět k vyhodnocení a Ústav pak majiteli domu pošle konečné výsledky měření s hodnotou zjištěné koncentrace.

Důležitými faktory, které ovlivňují koncentraci radonu, jsou jednak míra izolace objektu od podloží a také míra zatěsnění. Nejrizikovějšími budovami jsou proto zejména staré domy se špatnou nebo vůbec žádnou izolací a domy s nepropustným těsněním oken, kde jsou prostory málo odvětrávány.

Podle Ivany Fojtíkové ze Státního ústavu radiační ochrany může být jakákoliv absorbovaná dávka radonu pro člověka škodlivá. Nebezpečí spočívá zejména v riziku rakoviny plic. K měření se lze přihlásit buď na příslušném krajském úřadě nebo na e-mailové adrese Státního ústavu radiační ochrany radon@suro.cz.

Video Kontrola radonu
video

Kontrola radonu

Kontrola radonu

ud, 18.10.2013

Telefonát s Ivanou Fojtíkovou ze Státního ústavu radiační ochrany