Čas na studium zákoníku právníci podcenili, tvrdí děkanka z UP

Praha/Olomouc - Nový občanský zákoník měli advokáti a právníci k dispozici včas, přípravu ale podcenili. V pátečních Událostech, komentářích to uvedla děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Milana Hrušáková. Právě od právnické obce zní proti nové normě značné výhrady, část odborníků si stěžuje na nepřehlednost a nejasné možnosti použití v praxi. Podle názoru premiéra v demisi Jiřího Rusnoka už ale další odkládání není myslitelné.

Nově vypracovaný kodex obsahuje na 3 000 paragrafů a je největším zásahem do českého právního systému za posledních 20 let. Česká advokátní komora ve svém usnesení vyzvala vládu, aby účinnost zákoníku odložila, protože stát podcenil jeho přípravu. Podle děkanky Milany Hrušákové je ale chyba spíš v samotných právnících, kteří nevyužili čas k nastudování nových zákonů.

Milana Hrušáková, děkanka Právnické fakulty UP:

„Všichni dobře věděli, už poměrně dlouho, že od 1. ledna má občanský zákoník nabýt účinnosti. Takže všichni měli dost času se připravit. A teď, dva a půl měsíce před nabytím účinnosti, začít řešit, že půl roku nás spasí… To se domnívám, že není řešením.“


Obavy z nového zákoníku nemají pouze advokáti, ale také Soudcovská unie. Změn je totiž mnoho a soudci se teprve musí naučit s novými zákony zacházet. „Nový občanský zákoník přináší tolik změn, že dlouho nebude možné používat tzv. ustálenou judikaturu. Čili budeme hledat odpovědi na řadu otázek, na které už odpovědi jsou,“ dodává prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Lichovník.

Řada soudců uvažuje radši o odchodu do důchodu 

Bude nyní na soudcích, jak se s nástupem zákoníku vypořádají. Ministryně Marie Benešová apelovala na soudcovskou profesní čest a hrdost. Řada starších soudců ale raději od ledna uvažuje o odchodu do důchodu, než aby se nový kodex učila. Přibude jim rovněž práce, protože řada agendy přejde na okresní soudy.

„Není judikatura, budou naříkat okresní soudy, kam přejde velká část agendy,“ zmínila Benešová. Ministerstvo je podle ní připraveno nápor redukovat a pomáhat. Je připravena i možnost personálního posílení nad rámec systemizace formou mimořádných opatření. „Budeme využívat dočasné přidělení soudců na nejproblematičtější úseky a budeme se je snažit financovat ze strukturálních fondů EU,“ řekla ministryně. Dalším mimořádným opatřením pro rok 2014 je podle ní přidělení 50 zaměstnaneckých míst z centrální rezervy soudům s nejvyšším počtem „nedodělků“. V rezervě jsou i místa na posílení administrativy, uvedla. 

Pro přibrzdění zákoníku je i Sdružení nájemníků, podle kterých jsou v novém občanském zákoníku nedořešené pasáže. Změní se totiž pravidla pronajímání bytů. Majitel bude například moci požadovat při uzavírání smlouvy až šestiměsíční kauci. „Bylo by dobré, jak se říká, ne ho pohřbít, ale odložit účinnost, aby všechny doprovodné věci mohly být dokončeny v klidu a bez budoucích omylů,“ uvedl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.

Nový občanský zákoník je obsáhlý kodex, který společně se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém přinese zásadní změny do českého soukromého práva. Nahradí občanský zákoník, který byl přijat v roce 1964 a vychází z tehdejších názorů na soukromé právo. Proto byl od té doby mnohokrát novelizován, což přispělo k roztříštěnosti úpravy občanskoprávních vztahů do mnoha různých předpisů. Jedním z cílů autorů nového zákoníku bylo vytvořit komplexní normu.

Video Komentář Milany Hrušákové
video

Komentář Milany Hrušákové

Komentář Milany Hrušákové

Dohady kolem přelomového zákoníku