Rozhodnutí o duševní újmě už soudy nemohou odkazovat do jiného řízení

Praha – Soudy budou muset rozhodovat o náhradě za majetkovou a nemajetkovou újmu v rámci jednoho trestního řízení. Sice tuto možnost mají již přes dva roky, k jejímu využití sáhly spíš zřídka, oběti trestné činnosti tak procházely martyrium s pachateli dvakrát. Nejvyšší soud se ale ve svém verdiktu přiklonil k ochraně obětí, a ten je pro české soudy závazný. Navíc NS doufá ve snížení počtu soudních řízení.

Verdikt Nejvyššího soudu padnul v řízení týkajícím se brutálního znásilnění před dvěma lety, jehož oběť před soudem vystupovala kvůli výhrůžkám v utajení jako Anna Nováková. Od události má podle svých slov problémy normálně žít, díky lékařům žena po útoku nepřišla o oko.

Soud jí přiznal náhradu za majetkovou újmu, tedy třeba za ušlý zisk, a nezvykle také ihned za újmu nemajetkovou, tedy za ponížení, kterým si prošla. Odvolací instance ale verdikt zrušila a Anně Novákové doporučila soudit se znovu a jinde, kde by musela přiznat svou totožnost.

Právě s tím ale Nejvyšší soud nesouhlasí. „Nejvyšší soud se snaží vést nižší soudy, aby v rámci jednoho trestního řízení samy přímo rozhodly o všech nárocích… Nemá totiž smysl, aby se oběti vracely se svým traumatem do nového řízení,“ řekl pro ČT mluvčí NS Petr Knötig. Stres a trauma tedy poškození, ale i jejich příbuzní nemusí prožívat opakovaně.

Rozsudkem NS se nižší instance musejí řídit, o morálních odškodněních tedy budou rozhodovat zároveň s potrestáním viníka. Zájem o přiznání náhrady za nemajetkovou újmu v trestním řízení přitom každým rokem roste.

Kromě obětí trestných činů se kvůli odškodnění na soudy obracejí i lidé, kteří se cítí poškození třeba pomluvou. A čím dál častěji taky chybou odborníka: například když lékař zvolí špatný postup nebo dítěti ublíží nedbalost učitele. To byl třeba případ Filipa Němce, který zůstal na dně bazénu skoro dvacet minut, než si ho učitelé na hodině plavání všimli. Ani po deseti letech nemluví, nechodí a nedokáže ani polykat. Soud učitele potrestal a rodině vyměřil 15milionové odškodné. 

Ještě vyšší částku vysoudila rodina Zuzany Rokosové – té dali lékaři ze sokolovské nemocnice kontrastní látku, na kterou měla alergii. Kvůli tomu upadla do kómatu a ochrnula. U soudu pak padlo rekordní odškodnění 18 milionů korun.

Video Reportáž Edity Horákové
video

Reportáž Edity Horákové