Státní maturity letos poprvé beze změn

Praha  Státní maturity budou letos poprvé beze změn. Postupovat se bude podle stejné legislativy a nezmění se ani způsob hodnocení. Pro všechny bude společná státní část z českého jazyka, následně si žáci povinně vyberou mezi matematikou a cizím jazykem. Navíc mají možnost dalších dvou nepovinných zkoušek, kde si mohou vybrat opět mezi matematikou a jiným cizím jazykem. V profilové školní části žáci skládají zkoušku ze dvou až tří povinných zkoušek, které reflektují parametry školy, na které studují.

Složení, rozsah a metodika zkoušek zůstane stejná. „Pro rok 2014 nás nečeká nic převratného, vše se bude odehrávat ve stejné režii,“ uvedl ředitel Cermatu Jiří Zíka. „Dobrá zpráva je, že letos poprvé žáci už 1. září věděli, z čeho a jakým způsobem budou maturovat,“ uvedl náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

Ředitel Cermatu upozornil, že do 2. 12. si žáci musí vybrat předměty, ze kterých budou maturovat. „Je důležité, aby si žáci rozhodli, na které zkoušky se přihlásí. Do 2. prosince musí předat přihlášky ředitelům škol, a ti to zadají do informačního systému, ze kterého by měli dát žákům výpis. Výpis si musí žáci zkontrolovat,“ apeloval Zíka. Podle něj se občas stává, že žáci v dubnu zjistí, že jsou přihlášeni na jiné předměty, než vůbec studují.

Ministerstvo školství vyhlásí do 31. 12. jednotné zkušební schéma, tedy rozvrh zkoušek v rámci maturitní zkoušky. 31. 3. pak vyhlásí kritéria hodnocení. Ta nebudou jiná, než byla loni, upřesnil Zíka. 

Ilustrační testy z matematiky budou k dispozici už v listopadu

V posledních letech měla maturitní zkouška z matematiky vyšší neúspěšnost, proto Cermat poskytne ilustrační testy z matematiky již 1. 11. tak, aby škola mohla provést zkoušku sama nanečisto. „Aby si žáci mohli zkusit, zda na matematiku mají,“ uvedl Zíka. 11. 11. bude ilustrační test uvolněn pro veřejnost. 

Video Brífink CERMATu k maturitní zkoušce v roce 2014
video

Brífink CERMATu k maturitní zkoušce v roce 2014

Brífink CERMATu k maturitní zkoušce v roce 2014

22.10.2013, CERMAT k maturitám

Události

Výsledky z maturit na e-mail? Možná ano

Novinkou by mohlo být zasílání výsledků maturit na e-mail. „Uvažujeme o zřízení výsledkového portálu žáka. Žák by mohl po autorizaci dostat výsledky maturity na email, ale je to zatím ve stádiu úvah,“ řekl Zíka. 

Cermat spolupracuje s renomovanými ústavy a organizacemi. „Snaha je zvyšovat kvalitu a snižovat potenciál možných chyb v rámci zadání zkoušek. Pracujeme s Ústavem pro jazyk český, se kterým probíhala spolupráce už pro podzimní termín, Ústavem pro českou literaturu a Národním ústavem pro vzdělávání. Dlouhodobě úzce pracujeme s Jednotou českých matematiků a Asociací středoškolských češtinářů,“ popsal Zíka.

„15. 11. zpřístupníme přihlašovací aplikaci ředitelům, do 28. 2. 2014 budou jmenovaní komisaři pro zkoušky. Do dubna bude probíhat výroba dokumentace a distribuce do škol,“ popsal harmonogram Zíka.

Pokud nedojde ke změně v roce 2014, bude zkouška i v příštích letech realizována stejně jako v roce 2013 a 2014.