Témata letošních voleb: zdravotnictví, nezaměstnanost i korupce

Praha - Nejdůležitějším tématem letošních voleb bylo podle výzkumu agentur Median a STEM/MARK pro Českou televizi zdravotnictví, které za důležité považuje 87 procent dotázaných. Voliče trápí i nezaměstnanost, 83 procent lidí se zajímá o to, jak se strany vypořádají s tímto problémem. Důležitým tématem byl i boj proti korupci, který ovlivnil volbu 81 % dotázaných. Výzkum zjišťoval i to, jestli lidé stranám věří, že vyřeší jednotlivé problémy. Největší důvěru mají lidé v to, že sociální demokraté najdou řešení v oblasti sociální politiky, což je pravděpodobné podle 72 % dotázaných. Na opačné straně spektra důvěry se ocitla ODS v oblasti boje proti korupci – že v něm bude úspěšná, věří jen 21 % respondentů.

Mezi další pro voliče důležitá témata patří zadlužování státu (78 % dotázaných), důchodová reforma (75 % dotázaných), věda a školství (70 % dotázaných) nebo sociální politika a vztah k sociálně slabším (66 % dotázaných). Životní prostředí a jeho ochrana pak zajímá 56 % respondentů a ze zjišťovaných témat vůbec nejmenší důležitost přiřadili lidé, kteří se výzkumu účastnili, soužití menšin a většinové společnosti, které za důležité téma považuje jen 36 procent z nich.

Nejvíc lidí věří sociálním demokratům, že vyřeší sociální problémy

Vůbec největší důvěru mají lidé v to, že ČSSD najde řešení sociální problematiky – předpokládá to 72 procent dotázaných. Že sociální demokraté uspokojivě vyřeší důchodovou reformu, si myslí 63 % respondentů. Naopak tomu, že ČSSD zastaví zadlužování státu, účastníci výzkumu příliš nevěří, je to pravděpodobné jen podle 42 % z nich. Hnutí ANO věří lidé hlavně v řešení nezaměstnanosti, které Českou republiku zbaví podle 67 procent dotázaných, zároveň ale účastníci výzkumu věří, že se hnutí podaří vypořádat se i se zadlužováním státu, předpokládá to 63 procent z nich. Že se postaví čelem nezaměstnanosti, věří lidé i komunistům (65 %), stejně jako od sociálních demokratů ale ani od KSČM lidé nečekají, že omezí zadlužování státu, v tomto má v KSČM důvěru jen 49 dotázaných.

Důvěra v kompetence politických stran
Důvěra v kompetence politických stran

Oblast zastavení růstu státního rozpočtu je podle dotázaných oblastí, kterou se podaří vyřešit TOP 09 (45 %). ODS zase lidé věří, že vyřeší soužití menšin a většinové společnosti, to se jí podaří podle 37 % dotázaných. Naopak slabinou ODS je podle respondentů výzkumu boj proti korupci, v jehož vyřešení občanskými demokraty věří jen 21 % lidí, což je celkově nejnižší důvěra, jakou v průzkumu některá strana získala. Boj proti korupci je také tématem, které zajímá voliče ODS mnohem méně než voliče ostatních stran, zatímco mezi voliči občanských demokratů byl důležitý jen pro 66 % dotázaných, mezi ostatními zajímal 82 procent respondentů. KDU-ČSL je podle účastníků průzkumu dobrou volbou pro řešení sociální politiky (62 %), ale také soužití menšinové a většinové společnosti a důchodové reformy (podle 55 % dotázaných).

Zemanovcům lidé věří, podobně jako u ostatních levicových stran, že vyřeší problematiku sociální politiky (55 %), naopak zadlužování státu se podle nich nepozastaví (že ho SPOZ vyřeší, věří jen 37 % dotázaných). Úsvit se podle účastníků výzkumu zaměří na boj proti korupci, který se mu podaří vyřešit podle 64 % respondentů, hnutí věří lidé i v řešení soužití menšin a sociální politiky (62 %). Problémem, který podle nejvíce lidí (45 %) vyřeší Strana zelených, je sociální politika.

Důvěra v kompetence politických stran
Důvěra v kompetence politických stran

Rozdílný je mezi voliči jednotlivých stran i význam různých témat. Výrazně se profilují voliči KSČM, pro které je prioritou zdravotnictví, které je důležité pro celých 96 % voličů strany, zatímco mezi zbytkem voličů zajímá 85 % dotázaných. Výrazné je i zaujetí voličů této strany důchodovou politikou, kterou jako důležitou označilo 83 % voličů KSČM oproti 73 procentům voličů ostatních stran. Voliče ČSSD pálí hlavně nezaměstnanost, kterou jako důležité téma označilo 89 % z nich, zatímco mezi ostatními je nezaměstnanost důležitá pro 82 % dotázaných. Výrazně nižší význam problematice nezaměstnanosti pak přikládají voliči TOP 09 (73 %) a ODS (72 %). Voliči hnutí ANO se pak vyznačují velkým významem kladeným na problém zadlužování státu, který považuje za důležitý 84 % voličů hnutí a 76 procent těch ostatních. Naopak životní prostředí voliče ANO příliš nezajímá, význam mu přikládá jen 49 % z nich oproti 57 procentům ostatních voličů.

Výzkum pro Českou televizi zpracovaly agentury Median a STEM/MARK v době od 22. 10. do 25. 10. 2013 formou osobního dotazování 1 335 respondentů.