Děkana VŠE Ševčíka odvolali z čela Liberálního institutu

Praha - Členové Liberálního institutu (LI) odvolali správní radu v čele s děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslavem Ševčíkem. Za jeho koncem jsou nesrovnalosti v účetnictví organizace, podle člena vedení Jiřího Schwarze odešly z konta neoprávněně statisíce korun. Ševčík se brání tím, že s podvody nemá nic společného. Své odvolání považuje za neplatné, Schwarz prý zfalšoval seznam členů institutu.

Strany sporu se vzájemně obviňují

Šetření dozorčí rady institutu ukazuje na újmu 882 tisíc korun, která měla vzniknout v důsledku činnosti účetní firmy dD Accounting. Tu zastupuje Miroslav Ševčík mladší. Schwarz ho jako statutární zástupce vyzval k okamžitému předání účetnictví a dozorčí rada vyzvala vedení institutu k ukončení smluvního vztahu s firmou. Zároveň požadovala dohodu o uhrazení škody. Ševčík mladší ale podle svých slov od druhého statutárního zástupce, předsedy správní rady a zároveň ředitele institutu Miroslava Ševčíka dostal pokyn účetnictví nepředávat. Odvolaný Ševčík tvrdí, že sám o výši škody nebyl informován a že požadavek přišel pouze od jednoho člena dozorčí rady.

Schwarz jeho rozhodnutí považuje za záměrnou překážku dalšího šetření účetního skandálu. „Selhání operativního řízení občanského sdružení LI, za které je dle stanov tohoto sdružení zodpovědný ředitel, selhání správní rady sdružení a její dozorčí rady, považuji za dostatečný důvod pro odvolání jejích členů z funkcí,“ uvedl Schwarz. Kvůli neoprávněnému nakládání s penězi v letech 2008 až 2012 se hodlá obrátit na policii.

Předseda Akademické rady Liberálního institutu Jiří Schwarz„O dalším postupu by měly rozhodnout nově zvolené orgány institutu. Obávám se ale, že záležitost představuje tak velký problém, že bude muset být šetřena orgány k tomu oprávněnými.“

Odvolaný předseda Správní rady LI Miroslav Ševčík„Já budu velmi rád, když to předá policii. Pan Schwarz tak zakrývá vlastní závažná pochybení, zároveň se snaží zdiskreditovat mou osobou.“


Ševčík naopak prohlašuje, že Schwarz se snaží celou akcí zakrýt vlastní závažná pochybení. Selhal prý účetní, který pracoval v institutu na doporučení Schwarzovy manželky. „Na jeho pochybení přišel Ševčík mladší při kontrole, účetní jej uznal a škodu se zavázal uhradit,“ poznamenal.

Problémy má Ševčík i jako děkan fakulty na VŠE

Ševčík se potýká s problémy i na národohospodářské fakultě. Kauza začala před více než rokem, kdy se podle některých studentů a vyučujících začal Ševčík zbavovat svých odpůrců na fakultě a těm, kteří na to upozornili, vyhrožoval. Studenti obvinili Ševčíka z „estébáckých praktik“, ten si na ně kvůli tomu najal právníka. Děkan ale tvrdí, že spor vyvolalo pár kantorů ve snaze zakrýt zpronevěřené peníze ze služebních cest. Za Ševčíka se postavil i akademický senát fakulty. Problémy se poté dostaly až před univerzitní senát, ten dal ale od kauzy ruce pryč s tím, že si je má vyřešit fakulta.


  • Liberální institut je neziskovou organizací hlásící se k myšlenkám klasického liberalismu. Financována je projektově. Nedostává žádné příspěvky z veřejných rozpočtů. Dárci jsou soukromé společnosti, nadace a také soukromé osoby.