17. listopad se na školách učí spíše okrajově

Praha - Průzkum mezi učiteli dějepisu z nedávné doby ukázal, že listopadovým událostem roku 1989 nejčastěji věnují pedagogové dvě vyučovací hodiny. Ti, kteří chtějí pojmout téma šířeji, tak často činí na úkor dalších témat z dějepisu. Učitelům nižších ročníků pomáhá mimo jiné i pořad České televize Dějiny udatného českého národa, který se pádu komunistické totality v Československu také věnuje.

Video Jak se dnes učí o 17. listopadu
video

Jak se dnes učí o 17. listopadu