Odvolání proti maturitám: Uspělo jen 26 žáků z 1058

Praha - Proti výsledkům podzimních maturit se úspěšně odvolalo 26 studentů z celkem 1058, kteří si žádost o přezkum podali. Nejčastěji se studenti odvolávali proti výsledkům testu z matematiky. K podaným žádostem zpracoval posouzení Cermat. Konečné slovo ale měly krajské úřady, k nimž se studenti odvolávali kvůli výsledkům písemných a ústních prací, a ministerstvo školství, které řešilo odvolání proti testům.

„Nejvyšší počet neúspěšných maturantů či maturantů, kteří se cítili nějak poškození či znevýhodnění, celkem 619, požádal o přezkoumání didaktického testu z matematiky, 130 žáků požádalo o přezkoumání testu z češtiny a 121 o přezkoumání hodnocení písemné práce z českého jazyka,“ sdělil Cermat. Někteří studenti se odvolávali ve více předmětech.

K podzimním maturitám se přihlásilo 20 659 žáků. Z matematiky propadla víc než polovina, v češtině byla neúspěšnost 25 procent. Z angličtiny propadlo 26,7 procenta žáků, z němčiny, kde je každoročně vysoká neúspěšnost, 42,4 procenta.

Více než 90 tisíc studentů si musí do 2. prosince podat přihlášku k jarním maturitám. Kvůli špatným výsledkům z matematiky v minulých letech už Cermat všem doporučil, aby volbu maturitních předmětů dobře zvážili.

Státní maturity budou příští rok poprvé beze změn. Pro všechny bude společná státní část z českého jazyka, následně si žáci povinně vyberou mezi matematikou a cizím jazykem. Navíc mají možnost dalších dvou nepovinných zkoušek, kde si mohou vybrat opět mezi matematikou a jiným cizím jazykem. V profilové školní části skládají studenti zkoušku ze dvou až tří povinných zkoušek, které reflektují parametry školy, na které studují.