Žáci by se mohli plošně testovat jen jednou za čtyři roky

Praha - Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd by se mělo konat jednou za čtyři roky. V jiných ročnících by se pak každoročně testovalo jen na vybraném vzorku škol. S návrhem přišla Česká školní inspekce, podle které by každoroční plošné testování nepřinášelo žádné nové informace. Konečný verdikt nad testy ale ještě stále nepadl. Více se dozvíte zde.

Příští plošné testování se podle šéfa České školní inspekce Tomáše Zatloukala uskuteční v nadcházejícím školním roce. V uplynulých dvou letech probíhaly testy jen pokusně. Žákům šla nejméně matematika, výrazně lépe zvládli český jazyk a výsledky angličtiny v 5. třídách přímo překvapily. Do testování se zapojilo 99,9 procenta všech škol, kterým bylo určeno, s 97,6 procenta všech registrovaných žáků.

Podle náměstka ministra školství v demisi Jindřicha Fryče by testy mohly využívat i střední školy při přijímacím řízení: „Je tady silná poptávka ze strany krajů, aby přijímací zkoušky na střední školy byly podpořeny nějakým celostátním systémem, který bude stejný pro všechny střední školy.“ Testy by nemuseli žáci dělat jen na počítači, ale i klasicky na papíře. Pro přijímací řízení by ale musely být vytvořeny jiné testy, než jaké se využívají třeba pro testování 9. tříd. Ty totiž ověřují jen minimální úroveň znalostí požadovaných u žáka daného ročníku. Nyní velká část středních škol pracuje s komerčními testy například firmy Scio.

Inspekce také navrhuje, aby se každoročně konala šetření na vybraném vzorku škol. Testovali by se i žáci šestých, sedmých a osmých tříd, a to i z jiných předmětů, než je čeština, matematika a cizí jazyk. „Budeme sledovat čtenářskou a matematickou gramotnost, přírodovědnou a sociální, ICT a gramotnost v cizích jazycích,“ dodal Zatloukal. Do výběrových šetření by byly zařazeny školy, které měly v plošném ověřování špatné výsledky, i školy, které by se chtěly zúčastnit dobrovolně. Dohromady by mělo jít o několik stovek škol.

Řada rodičů proti testování dětí protestovala. Obávali se, že školy budou vyučovat podle toho, co se ověřuje v testech. Varovali také před žebříčky škol, které by mohly zřizovatelům sloužit k hodnocení. Podle inspekce se ale nic z toho nepotvrdilo.