Vymezení imunity se zpřesňovat nebude, rozhodl Senát

Praha - Senátoři zamítli návrh svých kolegů Elišky Wagnerové a Miroslava Antla (ČSSD) na zpřesnění imunity u projevů poslanců a senátorů učiněných na půdě parlamentu, který reaguje na korupční kauzu tří exposlanců ODS. Novela trestního řádu sledovala jednoznačné legislativní tvrzení, že imunita zákonodárců se vztahuje na hlasování a projevy při schůzích obou komor parlamentu a jejich orgánů. Senátor Jaroslav Kubera (ODS) ještě před hlasováním mluvil o iniciativě jako o ústavní provokaci, prý kvůli snaze obejít ústavu běžným zákonem. Senátoři dnes již odmítli návrh Evropské komise, aby členské státy EU zaváděly sociální opatření cíleně pro Romy, neboť pomoc podle etnického klíče by odporovala ústavě.

Předkládané opatření se pokoušelo stanovit, že imunita se vztahuje pouze na hlasování a projevy při schůzích sněmovny a Senátu a na zasedáních výborů, podvýborů nebo komisí.

Předkladatelka Eliška Wagnerová návrh připravila v reakci na verdikt Nejvyššího soudu z července tohoto roku v korupční kauze exposlanců ODS. Soud tehdy stanovil, že za projev ve sněmovně je nutno pokládat i jednání poslance vedoucí k politickým dohodám, kompromisům nebo rozhodnutím, čímž podle kritiků překročil svou pravomoc. Ivan Fuksa, Marek Šnajdr a Petr Tluchoř tak podle tohoto rozhodnutí nebudou souzeni za údajné dohody o rezignaci výměnou za posty ve státních firmách.

  • „Podnětem k tomu návrhu bylo rozhodování Nejvyššího soudu, které bylo odbornou veřejností vskutku velmi kritizováno. Cílem předkládaného opatření je jednoznačně do budoucna odmítnout nedůstojné a účelové spekulace o tom, co ještě pod pojem projev zákonodárce spadá a kde může být tento projev uskutečněn,“ uvedla Eliška Wagnerová.

Rozhodnutím soud neposvětil beztrestnost například pro krádeže, vydírání, násilné jednání a podobné trestné činy v prostorách Poslanecké sněmovny. Jeho výrok ani neznamená konečné vymezení toho, co projev poslance znamená.

Jednací řády Poslanecké sněmovny i Senátu za projev považují situaci, kdy zákonodárce stojí u řečniště nebo mluví ve výboru či komisi.


Podle novely měla být jasně stanovana místa, kde poslanecká imunita platí. „Nedomnívám se, že by zákonodárce měl být chráněn imunitou někde ve frontě na banány, nebo u piva,“ hájí novelu senátní zpravodaj zákona Miroslav Nenutil (ČSSD).

Podle experta na ústavní právo Václava Pavlíčka poslanecká imunita narušuje základní princip ústavního práva – tedy rovnost občanů před zákonem – pouze v oblasti verbálních činů. „Může to být přirozeně jednání nejenom za řečnickým pultíkem, ale třeba na poslaneckém klubu a v podobných orgánech. Zároveň se domnívám, že tímto projevem nemůže být třeba organizování trestné činnosti. Projevem také například nejsou dohody o tom, že se poslanec za nějakou výhodu vzdá svého mandátu, že přestane být poslancem,“ uvedl Pavlíček.

Ústava ČR

O tzv. indemnitě zákonodárců hovoří první dva odstavce 27. článku Ústavy ČR:

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.


Kubera: V zákoně není možné definovat vše, je třeba používat zdravý rozum

Senátor Jaroslav Kubera označil současný návrh na zpřesnění imunity ústavní provokací. Považoval ho za snahu obejít ústavu běžným zákonem. Kubera ale s návrhem nesouhlasí ani věcně, jako příklad uvádí situaci, kdy senátoři hovoří po zasedání výboru do televizní kamery na senátní chodbě nebo před sídlem Senátu. Právě zde by se na ně totiž podle nového návrhu imunita nevztahovala. Obecně dává Kubera přednost spíše obecnému vyjádření situací, na které se imunita vztahuje. „Naše legislativa je tak zaplevelená popisováním věcí, které vychází ze zdravého rozumu,“ uvedl senátor. „Bylo by třeba v zákonech škrtat, škrtat a škrtat,“ dodal.

  • „Odmítám populistické návrhy na to, abychom byli nechráněni imunitou při jakémkoli projevu,“ prohlásil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS).
Video Senát nezměnil parametry imunity zákonodárců
video

Senát nezměnil parametry imunity zákonodárců

Senát nezměnil parametry imunity zákonodárců

u 27.11.2013

Rozhovor s Jaroslavem Kuberou k zpřísnění imunity

Rozhovor s Miroslavem Nenutilem

Senát odmítl i návrh EK zavádět sociální opatření pro Romy

Senátoři se dnes shodli na tom, že integrace Romů by s ohledem na rozdílnost jejich komunit měla být prováděna na národní úrovni podle místních podmínek. Odmítli tak návrh Evropské komise, aby členské státy EU zaváděly sociální opatření cíleně pro Romy. „Jakékoli dělení na etnikum, národnost, pohlaví vede pouze k jedinému řešení - a tím jsou koncentrační tábory. To je to nebezpečí, které tady hrozí,“ prohlásil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach.