Legislativní premiéra – sněmovnou prošla zákonná opatření

Praha – Při prvním hlasování o legislativní normě kývli noví poslanci kolegům z horní parlamentní komory na všechna čtyři zákonná opatření. Mění se tak daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od příštího roku, poslanci potvrdili opatření upravující daň z nabytí nemovitých věcí, stejně tak i navýšení platby do zdravotnictví za státní pojištěnce o 4,7 miliardy korun za rok. Zvýšili také hranice pro malé veřejné zakázky. Opatření prošla Senátem po rozpuštění sněmovny v srpnu; bez dodatečného souhlasu té nové by neplatila. Sněmovna se rovněž obrací na budoucí vládu s výzvou, aby podle zkušeností s novým občanským zákoníkem analyzovala a případně navrhla novelizaci jeho problematických částí.

Poslanci se na zákonná opatření vrhli po odpolední volbě předsedy dolní komory a tří místopředsedů. Odhlasovali si, že předlohy budou moci projednávat a hlasovat o nich i po 19:00 a po 21:00. O opatření k daňovým změnám se rozvinula poměrně dlouhá a ostrá debata. Týkala se hlavně blížící se účinnosti nového občanského zákoníku.

Opatřením o změně daňových zákonů se mění zákon o dani z přidané hodnoty, která dosáhne výše 21 procent také u pozemků pod novými stavbami. Cena pozemku se může v ceně nového bytu promítnout až z jedné třetiny, třeba u nejmenších garsonek si tak zájemci budou muset připlatit i 80 tisíc korun. Někteří developeři už v důsledku změn plánují zvednout ceny nabízených bytů a domů.

Bydlení
Zdroj: ISIFA/Thinkstock
Autor: iStock/Acha Yhamruksa

K sledovaným bodům opatření patří i zdaňování investičních fondů. Senátoři při schvalování rozhodli, že na rozdíl od záměru vlády dál zachovají dosavadní právní úpravu. Fondy tedy budou dál podléhat pětiprocentní dani. Opatření také ruší zákon o dani dědické a darovací a tyto daně zařazuje do zákona o daních z příjmů. Opatření ruší i zaměstnanecký paušál 250 korun měsíčně, který měl původně nahradit zrušení daňového zvýhodnění stravenek. Protože poslanci před několika lety při schvalování daňové reformy stravenky zachovali a vložili do zákona zároveň i paušál, navrhlo ministerstvo financí paušál zrušit.

Druhé z přijatých opatření upravuje daň z nabytí nemovitých věcí, i nadále ji má platit prodávající. Zákon ale dává prodávajícímu možnost dohody s kupujícím na tom, kdo nakonec poplatníkem bude. Podle současné úpravy je kupující v pozici ručitele a daň by musel zaplatit pouze v případě, pokud by ji prodávající nezaplatil.

Z usnesení Poslanecké sněmovny, které vyzývá budoucí vládu k revizi občanského zákoníku: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby na základě vyhodnocení zkušeností z praxe provedla analýzu nového občanského zákoníku a na základě takto získaných výsledků navrhla novelu zákona odstraňující jeho nejvážnější problémy, nedostatky a nejasnosti, a to nejpozději do konce roku 2014."


Zákonodárci stvrdili i opatření senátorů, které navyšuje platby do zdravotnictví za státní pojištěnce o 4,7 miliardy korun za rok. Norma účinná od listopadu se tak rozhodnutím poslanců, stejně jako ostatní přijatá zákonná opatření, stává zákonem. Podpořilo ji 139 ze 183 přítomných členů dolní komory, 28 hlasovalo proti. Opatření zvyšuje platby státu za děti, důchodce a nezaměstnané o 64 korun na 787 korun. Vláda je předložila kvůli neutěšené finanční situaci ve zdravotnictví.

Sněmovna hladce schválila senátní zákonné opatření, které od příštího roku zvyšuje hranici pro malou veřejnou zakázku u stavebních prací ze tří na šest milionů korun. Z jednoho na dva miliony korun vzroste taky limit pro zakázky na služby. Pro předlohu hlasovalo 166 ze 179 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Video Sněmovna schválila všechna čtyři zákonná opatření Senátu
video

Sněmovna schválila všechna čtyři zákonná opatření Senátu

Sněmovna schválila všechna čtyři zákonná opatření Senátu

271113

Události o zákonných opatřeních Senátu