Drážní inspekci se nelíbí zabezpečení přejezdů, zlepšuje se jen pomalu

Praha – Správa železniční dopravní cesty v minulém týdnu ukončila sérii rekonstrukcí přejezdů na trati z Rumburku do Dolní Poustevny. Podle mluvčího Marka Illiaše to byl pilotní projekt, na který by měly navázat i další úpravy. SŽDC jako největší provozovatel drah v Česku musela v posledních měsících čelit kritice Drážní inspekce. Ta kontrolovala bezpečnost přejezdů, na různé problémy narazila u čtvrtiny z nich – nejčastěji na ně ze silnice nebylo dobře vidět, občas byla ve špatném stavu přejezdová vozovka nebo chyběly ochranné klíny.

Auto přijíždí k železničnímu přejezdu. Prudce svítí slunce a není vidět, zda nesvítí výstražná světla – a z trati je na obou stranách vidět jen metr. Podle Drážní inspekce takových či jinak nebezpečných přejezdů ubývá, není to však úbytek příliš kvapný.

Drážní inspekce kontrolovala přejezdy od července, kdy jí to ministerstvo dopravy povolilo, do konce listopadu upozornila na 31 problematických přejezdů, vesměs se špatnými rozhledovými poměry. Různá pochybení tak našli u každého čtvrtého kontrolovaného křížení. „Jsou to namátkové kontroly,“ upozornil přitom mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Inspektoři se závěrem svých kontrol přišli krátce poté, co Správa železniční dopravní cesty, jež se stará i o osm tisícovek přejezdů, oznámila ukončení pilotního projektu jejich rekonstrukcí. Mezi Rumburkem a Dolní Poustevnou upravila čtyři křížení tratě se silnicemi. „Uvedené železniční přejezdy nebyly vybrány náhodně. Jednalo se převážně o přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži, případně zabezpečené mechanickými závorami obsluhovanými dopravními zaměstnanci,“ upozornil mluvčí SŽDC.

Paradoxně jsou ale nová zabezpečovací zařízení u Rumburku bez závor – přestože Drážní inspekce doporučila, aby se ke všem novým či rekonstruovaným přejezdům závory dosazovaly. „Když jsme procházeli statistiky od roku 2005, tak jsme zjistili, že na přejezdech se závorami od té doby neumřel žádný řidič – když jsme vyloučili dva případy, kdy řidič vjel na přejezd úmyslně, když byly závory dole,“ podotkl mluvčí inspektorů.

Video Rozhovor s mluvčím Drážní inspekce
video

Rozhovor s mluvčím Drážní inspekce

Přesto už je pryč třetina z pochybení, na která inspektoři během posledních pěti měsíců poukázali. Platí to i o nejnebezpečnějším přejezdu, který kontroly Drážní inspekce odhalily. „Zjistili jsme zcela nedostatečné rozhledové poměry. Řidič obyčejného automobilu měl výhled na trať pouze jeden metr místo požadovaných čtrnácti metrů. V tomto případě jsme byli upozorněni provozovatelem, že přejezd byl osazem dopravní značkou STOP a byla snížena traťová rychlost na 10 km/h,“ popsal Martin Drápal nejsnazší způsob, kterým mohou provozovatelé tratí pochybení napravit.