Ministerstvo schválilo tzv. smlouvy s rodiči problematických žáků

Praha - Ministerstvo školství po dvouletém testování schválilo používání tzv. smluv s rodiči, neboli individuální výchovné plány pro problematické žáky. V praxi se totiž osvědčily a ve většině případů došlo ke zlepšení chování. „Řešily především nevhodné chování ve vyučování ke svým spolužákům,“ uvedl mluvčí ministerstva školství Marek Zeman. Testování individuálních plánů pro problémové školáky odstartoval bývalý ministr školství Josef Dobeš.

Během dvouletého testování na 63 školách bylo po uzavření smlouvy ve dvaceti procentech rizikové chování odstraněno úplně a v dalších 60 procentech případů došlo alespoň k částečnému pozitivnímu posunu v chování.

Pokud má žák výchovné problémy a napomínání nestačí, škola mu vytvoří výchovný plán na míru, tzv. smlouvu s rodiči. Ten obsahuje postup kroků, které mají škola, dítě a případně i rodiče ke změně problémového chování udělat.

Jaroslav Šturma, dětský psycholog:

„Je to něco, co staví do rovnocenné pozice rodiče i školu (…) Dohoda dává rodičům jízdní řád k tomu, jak společnými silami dítěti pomoci.“


Podle škol smlouvy pomáhají, ale jen u dětí s lehčími problémy a tam, kde spolupracují rodiče. Smlouvy jsou dobrovolné, za jejich porušení žádná sankce nehrozí. Učitelé si však smlouvy vesměs pochvalují, formulář s razítkem ministerstva jim prý dává nástroj, jak přimět k odpovědnosti na výchově i rodiče. Odborníci totiž upozorňují, že se většinou chování žáků odvíjí od chování rodičů.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Reportáž Ivana Lukáše

U, 4.11

Rozhovor s dětským psychologem Jaroslavem Šturmou