Restituce: Církve chtějí 142 tisíc hektarů lesa a skoro 900 staveb

Praha - Úřady v posledních dnech zaznamenaly výrazný nárůst žádostí o vydání majetku. Církve totiž mají na jejich podání čas už jen do zítřka. Podle ministerstva kultury bylo jen za čtyři dny od 19. do 23. prosince doručeno 27 nových výzev, které se týkají 753 pozemků a šesti staveb. Podle ekonoma pražského arcibiskupství Karla Štíchy se už ale tato čísla zásadním způsobem měnit nebudou. Konečný souhrn všech podaných žádostí by podle Státního pozemkového úřadu měl být zveřejněn v řádu týdnů.

Karel Štícha, ekonom pražského arcibiskupstvíKarel Štícha, ekonom pražského arcibiskupství:

„V zásadě jsou žádosti podány, nějaké jednotlivosti určitě kolegové ještě doručují, ale to finální číslo se už příliš měnit nebude.“


Od ledna letošního roku dosud církve a náboženské společnosti podaly celkem 3319 žádostí o vydání 71 282 pozemků a 891 staveb a staveb, z nichž více než 300 představují zemědělské objekty. Restituce se vztahují také asi na 120 bytových domů, tři kláštery, stejný počet zámků a několik set rybníků. Několik žádostí se týká také movitých věcí, zejména uměleckých děl.

Ačkoliv církve mají na podání žádostí čas ještě do zítřka, jsou podle Štíchy tato čísla definitivní. Největší část žádostí prý byla podána už během roku a nyní se dolaďují už pouze jednotlivé zbytky. Kvůli značnému nárůstu zaslaných výzev koncem roku však bude Státní pozemkový úřad údaje aktualizovat ještě v průběhu ledna.

  • Do 23. prosince zatím Státní pozemkový úřad, který má v rámci restitucí vydávat církvím zemědělskou půdu a budovy, uzavřel s církvemi 43 dohod o vydání celkem 237 pozemků a čtyř staveb o celkové výměře 200,37 hektaru.
  • Schváleno bylo ke stejnému datu 11 dohod, na jejichž základě by církve měly dostat 22 pozemků a dvě budovy, celkem 6,5 hektaru nemovitostí.

Podle Štíchy zatím nelze určit přesnou rozlohu žádaných pozemků. „Žádost je většinou koncipována podle stavu, jaký byl v době zabrání, a teprve tím, že se promítne na současný katastr nemovitostí, se zjistí, jaká rozloha bude ve výsledku vydána,“ upřesnil Štícha. Celkově by mělo jít asi o 142 000 hektarů lesů a 30 000 hektarů zemědělských pozemků.

Českobratrská církev dostala dostala první restituční pozemek u Lysé nad Labem dostanou první majetek
Zdroj: ČT24

Církve, které se státem uzavřely dohodu o majetkovém vyrovnání, mají podle zákona dostat nemovitý majetek v hodnotě přibližně 75 miliard korun. Během 30 let jim stát vyplatí také 59 miliard navýšených v jednotlivých ročních splátkách o inflaci. Současně se až na nulu bude snižovat státní dotace církvím.

Asi dvě miliardy korun církve od státu obdržely v uplynulých dnech jako první splátku. Navráceného majetku je ale podle Štíchy naprosté minimum. „Neznám číslo za celou republiku, ale pro arcibiskupství pražské zatím nebyl převeden na katastru ani jeden pozemek“ dodal. Úřady mají povinnost vyřídit každou žádost do půl roku od podání.

Video Ekonom pražského arcibiskupství Karel Štícha: Žádosti jsou již podány
video

Ekonom pražského arcibiskupství Karel Štícha: Žádosti jsou již podány