Na železnici loni zahynulo méně lidí, pokles je ale sotva patrný

Praha – Na železnici v roce 2013 ubylo nehod i mrtvých. Pokles je však jenom drobný – platí to pro železniční přejezdy i střety vlaků s chodci, kteří vstoupili do kolejiště. Totéž platí i pro další dráhy, na které dohlíží Drážní inspekce – nehod tramvají, trolejbusů, popř. lanovek ubylo a klesl také počet mrtvých, ale jenom velmi mírně.

Vlaky se loni střetly s auty nebo chodci 423krát, z toho 180 nehod se stalo na přejezdech. V autech, která vjela před vlaky, zahynulo 24 lidí, naopak při 243 srážkách vlaků s osobami zahynulo 196 lidí. Obě statistiky jsou ve srovnání s loňským rokem přiznivější, zlepšení je ale pouze mizivé – s nadsázkou by bylo možné připsat ho chybějícímu 29. únoru. Na přejezdech ubylo osm nehod a počet mrtvých klesl o tři. Ještě menší pokles zaznamenali inspektoři při srážkách vlaků s chodci. „Přestože se počet nehod znatelně snížil, tak usmrcených následkem těchto nehod bylo pouze o jednoho méně než v roce 2012,“ podotkl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Mrtvých na přejezdech bylo nejméně v dějinách DI

Dlouhodobé statistiky přes drobný meziroční pokles srážek vlaků s auty a chodci naznačují, že řidiči čím dál více respektují přejezdy, zatímco netrpělivost a neopatrnost chodců spíše roste. Nehod i mrtvých na přejezdech loni bylo nejméně od vzniku Drážní inspekce v roce 2003, úmrtí zaznamenali inspektoři poloviční počet oproti roku 2010 a zhruba třetinový oproti roku 2003.

Podle Martina Drápala je to především důsledek lepšího zabezpečení přejezdů, podle Drážní inspekce jsou klíčovým prvkem závory. „Když se podívám do statistik za minulý rok, mohu říci, že na světelných přejezdech bez závor umírali lidé nejčastěji, tam zemřela polovina všech lidí,“ upozornil.

Zabezpečení přejezdů však nepomáhá proti střetům s chodci mimo přejezdy. Těch je stále velmi vysoký počet, méně jich bylo mezi lety 2003 až 2005 i 2007 až 2010. „Část z toho je možné přisoudit sebevraždám. Když jsme dělali statistiku za minulé roky, vychází to zhruba na třetinu všech případů,“ podotkl mluvčí Drážní inspekce.

Video Mluvčí DI Martin Drápal o statistice drážních nehod
video

Mluvčí DI Martin Drápal o statistice drážních nehod

Celkový počet mrtvých na drahách se takřka nezměnil

Při přičtení všech dalších nehod na drahách je loňská statistika v porovnání s předchozím desetiletím příznivější, byť ne dramaticky. Celkový počet nehod (resp. mimořádných událostí) na železnici, tramvajových, trolejbusových či lanových drahách činil loni 3 983. Je to druhé nejnižší číslo od roku 2003, meziročně jejich počet klesl o necelé dvě stovky. Na drahách loni celkem zemřelo 232 lidí. „V porovnání s předchozím rokem však došlo pouze k nepatrnému poklesu o dvě usmrcené,“ řekl mluvčí Drápal. Přesto jde o třetí nejnižší číslo za deset let.

Drážní inspekce dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí, které hrozí zejména na železnici, kromě samotných řidičů či chodců ale kritizuje také železničáře. V prosinci upozornili inspektoři na nedostatečné zabezpečení přejezdů, kde často nevyhovují rozhledové poměry, stává se ale také, že je ve špatném stavu přejezdová vozovka či u ní chybějí ochranné klíny.