Schwarzenberg: O svobodu musí každá generace vést svůj zápas

Praha – Některé skupiny i jednotlivci loni došli až na hranice právního řádu státu. Ve svém  projevu při příležitosti zítřejšího svátku Tří králů to řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Mnohem horší je ale podle něj fakt, že společnost tyto znaky nedemokratického jednání nepobouřily a ani ji vlastně nezajímaly. Sám také cítí nejistotu, kterou umocňuje chování některých elit. Svoboda ale není samozřejmostí; každá generace o ni musí svést svůj zápas. I tak prý ale podle něj rozhodně není důvod věšet hlavu. Právě naopak. Zdůraznil, že naše země se za posledních 25 let pozitivně proměnila. „Máme důvody ke kritikám, ale v žádném případě nemáme právo nevidět, přehlížet a umenšovat pozitiva,“ konstatoval.

Podle Schwarzenberga v minulém roce jednotlivci i skupiny došli až na hranici právního řádu České republiky, pokud už ji nepřekročili. „V průběhu minulého roku došlo k několika politickým událostem, kde jednotlivci i skupiny dospěli ve výkladu využití našeho právního řádu až na samou hranici oprávnění, pokud ji vůbec o kousek nepřekročili. Bez odpovědnosti však není svoboda,“ poznamenal.

Co je podle Schwarzenberga horší, tyto zřetelné náznaky nedemokratického jednání naši společnost příliš nepobouřily a vlastně ji ani nezajímaly. „Buďme si prosím vědomi, že o svobodu musí každá generace vést svůj zápas. Dělali to naši pradědové, dědové a otcové a ani my toho nemůžeme být ušetřeni. Nebezpečí přicházelo v různých dobách a v různých formách,“ připomněl. K existenci a ochraně svobody potřebujeme jasný demokratický rámec.

Pomoci si musíme sami

Jádrem problému tak podle Schwarzenberga je naše společná budoucnost. „Sami občané říkají, že od politiků nelze nic čekat. Od koho tedy něco čekat můžeme? (…) Pomoci si musíme sami,“ řekl. Hospodářskou krizi nevyřeší „finanční kejkle“, ale úsporný režim a práce. „A proto musíme pracovat a na čas se trochu omezit,“ podotkl. Stejně tak politickou krizi vyřeší skutečný zájem občanů o dění ve společnosti. „Někdy mi připadá, že došlo i ke krizi myšlení, kdy jsme ztratili schopnost samostatně uvažovat. Necháme za sebe myslet povrchní a často prvoplánové komentátory?“ ptá se Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg (TOP 09)
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Doležal

Zdůraznil také, že není v této době jednoduché oslovit naši společnost, která je plná nejistot na straně jedné a plná nezájmu na straně druhé. „Nejistotu cítím také a přiznávám, že jsem často otráven, jak se nám nedaří pohnout se dopředu,“ podotkl. Máme prý důvod ke kritice kde čeho. „Politická scéna nestojí za řeč, chování leckterých představitelů elit je pobuřující a nikdo to nepranýřuje, pokud se mu to zrovna nehodí do krámu,“ dodal. Česká republika má podle něj také hromadu nesrozumitelným jazykem psaných zákonů, o které zakopáváme den co den.

Nicméně na současnou situaci je podle Schwarzenberga třeba nahlížet hlavně pozitivně. „Máme důvody ke kritikám, ale v žádném případě nemáme právo nevidět, přehlížet a umenšovat pozitiva,“ konstatoval. Je kolem nás dle jeho slov mnohé, co jsme udělali dobře, a nepřísluší nám tak šířit pesimismus a fatalismus, čehož se prý mnozí dopouštějí. „Naše země se za posledních 25 let tak pozitivně proměnila!“ podtrhl.

Vysoupili jsme z jedové chýše osmdesátých let

Připomněl také nebývalé a opětovné živelní pohromy, s nimiž Česká republika v posledních letech úspěšně zápasila. „Podařilo se výrazně očistit toky, vodní prameny a ovzduší. Tak jsme se dostali z jedové chýše, ve které jsme žili v osmdesátých letech jako v pasti,“ doplnil. A na svých cestách napříč Českou republikou prý narazil na mnoho vzkvétajících podniků jak úplně nových, tak starých a obnovených. „Za jejich rozvojem stojí obdivuhodná tvořivost našich podnikatelů i mezinárodně pověstný fortel a píle našich dělníků,“ konstatoval.

„Musíme se vrátit ke zdravému úsudku, naučit se znova uvažovat, domýšlet, co se stane za rok, když dnes uděláme to či ono, znovu nalézt schopnost mezi sebou mluvit, a to i s lidmi opačného názoru a i o vážných věcech.“


Připustil, že český stát v tuto chvíli zápasí s vysokou nezaměstnaností. „Porovnáme-li se však s ostatními zeměmi Evropy, zjistíme, že v míře nezaměstnanosti i chudoby patříme mezi ty úspěšnější země,“ uvedl. Připomněl také vynikající výsledky ve vědě, výzkumu a vzdělání.

Jak se tedy dostat ven ze bludného kruhu politické a hospodářské nejistoty? Češi podle Schwarzenberga musí nalézt schopnost mluvit s lidmi, a to i opačného názoru. „Při těchto diskusích pak svědomitě vybírejme ty, které v příštích volbách vyšleme, aby nás zastupovali a hájili naše zájmy. Náš problém se jmenuje krajně nejistá budoucnost a jeho řešení se jmenuje probuzení rozumu a morální obroda. (…) Obávám se, že procitnutí ze sladkého podřimování je nepříjemná věc. A na prahu tohoto roku vám všem přeji sílu a ochotu toto udělat,“ uzavřel.

Video Tříkrálový projev předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga
video

Tříkrálový projev předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga